Theo-logos Repository

Częstochowskie Studia Teologiczne

    A A A  

Częstochowskie Studia Teologiczne

 

Częstochowskie Studia Teologiczne są naukowym czasopismem archidiecezji częstochowskiej. Zostały powołane do istnienia przez trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej bpa Stefana Barełę w 1973 r. Skupiają częstochowskie środowisko naukowe. Czasopismo poświęcone jest studiom z zakresu: biblistyki, teologii systematycznej, teologii duchowości, teologii pastoralnej, historii Kościoła, filozofii, prawa kanonicznego, nauk społecznych. Oprócz artykułów publikowane są również recenzje prac naukowych oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

Collections in this community

Recent Submissions

View more