Theo-logos Repository

Polonia Sacra, 2020, R. 24, Nr 4 (62)

    A A A  

Polonia Sacra, 2020, R. 24, Nr 4 (62)

 

Recent Submissions

 • Żurek, Antoni (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Na inicjację chrześcijańską, rozumianą jako wprowadzanie nowych członków do Kościoła, składały się w starożytności chrześcijańskiej określone elementy. Dotyczyła ona ludzi dorosłych. Najistotniejsze w tym procesie były ...
 • Witkowski, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Ojciec opowiada się za ludźmi prostymi. Objawia im więź istniejącą między Nim a Synem i jednocześnie zakrywa ją przed pychą uczonych (11, 25–27). Ojciec powinien spotykać się z bojaźnią ze strony ludzi, ponieważ rozstrzyga ...
 • Surmiak, Dawid (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Szczególnym kontekstem głoszenia krzyża Chrystusowego są kazania pasyjne na temat ostatnich siedmiu słów Jezusa wypowiedzianych na krzyżu. Tego zadania wielokrotnie podejmował się Fulton J. Sheen na łamach audycji „The ...
 • Gilski, Marek (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Artykuł prezentuje mariologię św. Cezarego z Arles. Składa się z dwóch części. Pierwsza ukazuje miejsce Maryi w egzegezie alegorycznej, a druga najważniejsze prawdy wiary odnośnie do Niej. Księżyc, ziemia i komnata małżeńska ...
 • De Rycke, Filip (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  In 2012, publishing house “Betsaida” was founded to render service to the new evangelisation in the Netherlands and in the Dutch speaking part of Belgium. This article tries to explain the success of this initiative from ...
 • Pochwat, Józef (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Święty Cezary z Arles (470–543) to wielki kaznodzieja, duszpasterz, organizator życia kościelnego i monastycznego w Galii. Pozostawił po sobie dzieła, które nie straciły nic ze swych walorów do dnia dzisiejszego. Kazania ...
 • Pagacz, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Artykuł przedstawia zagadnienie Eucharystii jako ofiary w pismach św. Urszuli Ledóchowskiej. Eucharystia jest – według św. Urszuli – uobecnieniem i przedłużeniem ofiary Jezusa, którą złożył On na krzyżu. Matka Ledóchowska ...
 • Paczkowski, Mieczysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  W tradycji patrystycznej postrzegano księgę Jozuego jako zapowiedź zbawczego dzieła Chrystusa. Syn Nuna zajął miejsce Mojżesza, natomiast w porządku łaski Zbawiciel zastępuje dawne prawo Ewangelią. Ojcowie postrzegali ciąg ...
 • Kasprzak, Dariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Wydaje się, że wezwania Cezarego, biskupa Arles, dotyczące przystępowania wiernych do pokuty kanonicznej, odznaczały się wyczuciem wiernych oraz ich realnych możliwości. Systematyczne zaostrzanie norm pokuty publicznej, ...
 • Hrabovec, Emília (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Pope Pius XII supported the idea of unifying Europe, but reminded Europeans of the principles on which a just and durable European convivence had to be based: on the “moral law that the Creator revealed by means of natural ...
 • Chaberek, Michał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Wczesne „Odpowiedzi” Papieskiej Komisji Biblijnej miały rangę dokumentów doktrynalnych, a ich celem było wyznaczenie granic katolickiej ortodoksji w studiach Pisma Świętego. Dekrety te nigdy nie utraciły swojego znaczenia ...