Theo-logos Repository

Browsing by Author "Adamczyk, Dariusz"

    A A A  

Browsing by Author "Adamczyk, Dariusz"

Sort by: Order: Results:

 • Adamczyk, Dariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 2010)
  Results of fall first parents describes in Gen 3, 7-13 are by them felling immediately after cross God’s ban. Direct order of the sin was degradation of human. It showed in symbolic way in vision cover own nudity. People ...
 • Adamczyk, Dariusz (Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004)
  God, the Giver of the Commandments, is the source of all the truth. Living in the truth is closely connected with the Eighth Commandment of the Decalogue. God is veracious and He calls us to live in the truth. God’s truth ...
 • Adamczyk, Dariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017)
  Artykuł dotyczy aktualności przesłania posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Ecclesia in Oceania. Owo przesłanie odnośnie do zagadnienia budowania wspólnoty Chrystusowego Kościoła oparte jest na rozumieniu ...
 • Adamczyk, Dariusz (Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 2011)
  Israelites forgot about the God and allowed infidelity to Him in period of judges. The infidelity manifest as sin of idolatry and request of having king of the earth too. Dismiss from Yahweh and idolatry of Israel has ...
 • Adamczyk, Dariusz (Uniwersytet Szczeciński, 2011)
  After the division of the kingdom into northern and southern states God was not worshiped in legitimate temple in the Israel kingdom but in sanctuaries of golden calf in the towns of Betel and Dan. The illegal cult also ...
 • Adamczyk, Dariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  Recenzja dotyczy pracy zbiorowej pod tytułem Perspektywy wiary. Redaktorem jest ksiądz Marek Jagodziński. Publikacja ukazała się w Wydawnictwie Diecezji Radomskiej AVE. Zawarte jest w niej osiem artykułów, dotyczących ...
 • Adamczyk, Dariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 2011)
  Prophets of Assyrian period in south nation stigmatize infidelity of the chosen nation, pride, sins of leaders and hypocrisy and deviation of cultural practices. Sins of leaders of Israel especially aim in social order. ...
 • Adamczyk, Dariusz (Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie, 2010)
  Judgment on a snake from Gen 3,14-15 consist of two parts. Course from 14. verse is like deep humiliation and defeat. The God is announcing conquest and humiliation of the snake, which is personification of diabolical ...
 • Adamczyk, Dariusz (Uniwersytet Szczeciński, 2010)
  W opowiadaniu z Rdz 3 występuje tajemnicza postać węża. Autor ukazuje jego kusicielską działalność. Wąż chytrze akcentuje Boży zakaz oraz zaprzecza podanym przez Boga konsekwencjom złamania tego zakazu. Zwodzicielska siła ...
 • Adamczyk, Dariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010)
  God is the creator of everything. Firstly it wasn’t anything except the God. He took out the world creative power from nothing. Creation ex nihilo isn’t any conversion of nothing, that could be material of existence. World ...
 • Adamczyk, Dariusz (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012)
  Psalmists stigmatize attitude of the godless. They are showing their in contrast with cautious. They pay attention on sinful attitude several persons and sins of all Israel. They see good fortune of sinners but they see ...
 • Adamczyk, Dariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  Artykuł dotyczy sensu ludzkiego cierpienia w kontekście uczestnictwa w zbawczym cierpieniu Jezusa Chrystusa. O tym sensie cierpienia pisze Jan Paweł II w dokumencie Salvifici doloris. Zbawczy sens cierpienia nie zmienia ...
 • Adamczyk, Dariusz (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011)
  Disobedience of first parents to the God made negative results. By help description from Gen 3,7-24 author shows how serious is hurting by a sin. People lost closeness own Creator. Breaking friendship up with the God was ...
 • Adamczyk, Dariusz (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010)
  Before the first sin a man was in harmony with God, with himself and with all creation. His state described prime innocence. Happiness of man in the paradise described the pictures: garden in Eden, the tree of life and the ...
 • Adamczyk, Dariusz (Uniwersytet Szczeciński, 2015)
  Artykuł dotyczy zagadnienia wychowania w perspektywie agatologicznej. Podstawę takiego wychowania stanowi filozoficzna refleksja nad człowiekiem jako bytem, którego celem jest integralny rozwój ku pełni człowieczeństwa. ...

Search Theo-logos

Browse

My Account

Like us