Theo-logos Repository

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 2013, nr 20

    A A A  

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 2013, nr 20

 

Recent Submissions

 • Kosmana, Ignacy (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  W materiale w sposób lapidarny przedstawiono istotę świętości. Świętości nie należy mylić z bezgrzesznością. Świętość stanowi swoisty obraz – ikonę Boga na ziemi. Tak jak ikona, podobnie i homilia hagiograficzna stanowi ...
 • Werra, Zbigniew (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Na przestrzeni historii polskiego narodu to, co polskie, pokrywało się z tym, co chrześcijańskie. Kościół w Polsce nie istniał poza Narodem, ale w nim. Był zawsze duszą Narodu w okresach jego świetności, a zwłaszcza w ...
 • Wesoły, Waldemar (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Mężczyzna powołany jest do ojcostwa. W świetle wiary chrześcijańskiej ojcostwo jest darem i powołaniem, jest obrazem i odbiciem ojcostwa samego Boga, Ojca przedwiecznego. Ojcostwo – jak i macierzyństwo – jest wartością. ...
 • Lemański, Janusz (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Wiara Abrahama opisana w Rdz 12,1-25,11 jest rzeczywistością dynamiczną. Podlega nieustannemu rozwojowi. W niniejszym artykule podjęta jest analiza tego procesu.
 • Parzyszek, Czesław (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Człowiek doświadcza dziś wielu zagrożeń dla swego rozwoju, zwłaszcza duchowego. Proces dechrystianizacji, ujawniający swoje oblicze pod różnymi postaciami, wskazuje na aktywność tych podmiotów społecznych, które w sposób ...
 • Sienkiewicz, Edward (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Pozorny konflikt wiary osoby i wiary Kościoła należy ukazywać oraz wyjaśniać w kontekście wcześniejszego, właściwego Oświeceniu, konfliktu wiary i rozumu, na który nakłada się konflikt wiary i woli człowieka, sprowadzonej ...
 • Szulc, Miłosz Jan (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Joseph Ratzinger przekonuje, iż muzyka zajmuje znaczące miejsce w liturgii Kościoła, a tym samym w Jego wyznaniu wiary. Samą liturgię opisuje priorytetowo kategorią przejścia, podkreślając bezustanne uobecnianie w niej ...
 • Babiński, Jarosław (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Teolog i filozof – ks. Franciszek Sawicki (1877-1952) – żywo interesował się problematyką z zakresu pedagogiki. Związane to było z jego długoletnia pracą jako wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, ale ...
 • Dullak, Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Archidiecezja Warmińska po osiemdziesięciu latach przeżyła zwieńczenie kolejnego synodu diecezjalnego. Inicjatorem, a następnie zwołującym synod był bp Józef Glemp. Po jego odejściu na stolicę prymasowską synod został ...
 • Jankowski, Bogusław (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Kim byli kameduli – tak ściśle związani z Kościołem i narodem polskim. Jaka jest ich rola w kształtowaniu patriotyzmu i religijności. Czemu zaborcy Polski tak intensywnie walczyli z zakonem eremitów, który na pozór przez ...
 • Kowal, Sebastian (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Wiara w modlitwie o uwolnienie jest przede wszystkim odpowiedzią na dar wypędzania demonów, podarowany wszystkim wierzącym przez Jezusa Chrystusa przed Jego Wniebowstąpieniem. Teologalny kontekst wiary jest naturalnym ...
 • Wejman, Grzegorz (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  W ordynariacie gorzowskim uroczystości milenijne miały miejsce 5 i 6 listopada 1966 r. Rozpoczęły się one wieczorem 5 listopada 1966 r. równocześnie w: Szczecinie, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu i 21 większych parafiach ...
 • Wiązowski, Eugeniusz Grzegorz (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński troszcząc się o Ziemie Zachodnie i Północne był inspiratorem i protektorem rozwoju życia religijnego na Pomorzu Zachodnim. Długoletnie zabiegi oraz starania kard. Wyszyńskiego w Stolicy ...
 • Lechów, Wojciech (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Współczesna katecheza poszukuje nowych środków i metod w dotarciu z orędziem zbawczym do młodych ludzi. Szczególnie polska katecheza zakorzeniona mocno w szkolnym nauczaniu religii potrzebuje wypracowania nowego języka ...
 • Machalica, Maciej (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Niniejszy artykuł omawia rozwój dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP w czasach Ojców Kościoła i dalszych wiekach, aż do początku drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. Traktuje o rozwoju wiary w cudowne poczęcie Matki Boga, ...
 • Misiak, Roman (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Pytanie o miejsce i rolę społeczności narodowych w wyłaniającej się architekturze naszego świata wydaje się być bardzo doniosłe i brzemienne w następstwa. Dzisiejsza, europejska perspektywa skłania do analizy szeroko ...
 • Rutkowski, Andrzej (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Synody w życiu Kościołów partykularnych diecezji i parafii świadczą, że dany Kościół partykularny, zwłaszcza po II Soborze Watykańskim, dokonuje oceny swojej działalności oraz wyznacza sobie zadania na przyszłość. W latach ...
 • Bokwa, Ignacy (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Teologia narracyjna wywodzi swoją nazwę od narrare (łac. opowiadać). Jest to nowoczesna próba odnowienia teologii chrześcijańskiej jako teologii religii historycznej, która nie tylko ma coś do przekazania w postaci pisemnie ...
 • Heinz, Lidia (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Treść artykułu dotyczy wartości systemu prewencyjnego, opracowanego przez ks. J. Bosko w 1877 r., dla współczesnego procesu wychowawczego. W tym też celu, zgodnie z zasadą metodologii, podjęto wpierw kwestię ukazania ...
 • Krawczyk, Roman (Uniwersytet Szczeciński, 2013)
  Przypowieść o synu marnotrawnym uświadamia nam, że człowiek może podlegać zagrożeniom tak ze strony czynników zewnętrznych (przykłady złych ludzi, oszukańcze ideologie itd.), jak i czynników wewnętrznych, kiedy oszukuje ...

View more

Search Theo-logos


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

Like us