Theo-logos Repository

Roczniki Filozoficzne

    A A A  

Roczniki Filozoficzne

 

Roczniki Filozoficzne są jednym z najstarszych filozoficznych czasopism naukowych w Polsce, ukazują się nieprzerwanie od 1948 roku. Obecnie są kwartalnikiem publikowanym zarówno w wersji elektronicznej, jak również w tradycyjnej wersji papierowej. Celem czasopisma jest publikowanie najlepszych, oryginalnych artykułów z dziedziny filozofii, a także przekładów, recenzji, sprawozdań i polemik. Wydawane jest przez Towarzystwo Naukowe KUL oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

W repozytorium „Theo-logos” udostępniony jest tylko zeszyt 2: Filozofia moralności, filozofia religii.

Collections in this community

Recent Submissions

View more