Theo-logos Repository

Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny

    A A A  

Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny

 

Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny to międzynarodowe czasopismo katolickie założone w 1972 r. Jego inicjatorami byli Hans Urs von Balthasar i Henri de Lubac, na czele komitetu redakcyjnego znalazł się również Joseph Ratzinger. Powstało poprzez oddzielenie się od czasopisma „Concilium. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny”, ukazującego się od 1965 r. Czasopismo wydawane jest w kilkunastu językach, jego podstawowym hasłem jest „jedność w wielości”. Wersja polska publikowana jest przez Wydawnictwo Pallottinum od 1981 r. Redaktorami naczelnymi byli pallotyni: ks. Kazimierz Dynarski, ks. Lucjan Balter, ks. Paweł Góralczyk, ks. Sławomir Pawłowski. Obecnie redaktorem naczelnym jest ks. Jarosław M. Lipniak, kierownik Katedry Ekumenizmu i Dialogu Międzykulturowego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Collections in this community

Recent Submissions

View more