Theo-logos Repository

Roczniki Historii Kościoła

    A A A  

Roczniki Historii Kościoła

 

Roczniki Historii Kościoła były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 4: Historia Kościoła, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” – do roku 1990). Ukazywały się w latach 2009-2013, obecnie ponownie stanowią zeszyt 4 „Roczników Teologicznych”.

Collections in this community

Recent Submissions

View more