Family Forum

 

Czasopismo Family Forum. Roczniki Instytutu Nauk o Rodzinie WTUO ukazuje się od 2011 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Misją czasopisma jest stworzenie platformy wymiany poglądów dotyczących istotnych kwestii związanych z rodziną, nie pomijając zagadnień kontrowersyjnych i trudnych. Chodzi o zainicjowanie i rozwijanie debaty o najistotniejszych kwestiach dotykających rodziny, a tym samym o współpracę w urzeczywistnianiu humanistycznego ideału wspólnej troski wszystkich nauk o dobro podstawowego środowiska życia człowieka, jakim jest rodzina. Czasopismo jest programowo otwarte na podejście maksymalnie interdyscyplinarne i integralne, gdyż właśnie takie są charakterystyczne wyznaczniki tak samej rodziny, jak i problemów z tego zakresu. Różne środowiska naukowe i społeczne oraz konteksty funkcjonowania rodziny w różnych krajach zasadniczo modyfikują podejście do dyskutowanych kwestii, stąd w periodyku publikowane są teksty naukowe i wyniki badań Autorów z różnych krajów i z różnych dyscyplin naukowych, które merytorycznie łączy rodzina.

Collections in this community

Recent Submissions

View more