Theo-logos Repository

Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne

    A A A  

Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne

 

Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne były kontynuacją wydawanego od 1998 r. zeszytu 8 „Roczników Teologicznych”, poświęconego liturgii. Czasopismo zostało wydane samodzielnie w roku 2009 jako „Roczniki Liturgiczne”, w latach 2010-2013 ukazywało się pod tytułem „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne”, gdyż wydawane było przez Instytut Liturgiki i Homiletyki KUL. Obecnie ponownie stanowi część „Roczników Teologicznych” – zeszyt 8: Liturgika i zeszyt 12: Homiletyka.

Collections in this community

Recent Submissions

View more