Theo-logos Repository

Tarnowskie Studia Teologiczne, 1972, T. 5

    A A A  

Tarnowskie Studia Teologiczne, 1972, T. 5

 

Alma Mater Tarnoviensis. Księga pamiątkowa z okazji 150 rocznicy założenia Instytutu Teologicznego i Seminarium Duchownego w Tarnowie 1821-1971, red. Piotr Bednarczyk, Franciszek Gawlik, Tarnów 1972 (Tarnowskie Studia Teologiczne, t. 5).

W ramach tytułu wydano dwa tomy nr 5 w 1946 r. oraz w 1972 r.

Recent Submissions

View more