Theo-logos Repository

Roczniki Teologii Ekumenicznej

    A A A  

Roczniki Teologii Ekumenicznej

 

Roczniki Teologii Ekumenicznej były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 7: Teologia Ekumeniczna, ukazujących się od 1993 r., wydawanych przez Towarzystwo Naukowe KUL. Ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 7 „Roczników Teologicznych”. Prezentują dorobek pracy naukowej Instytutu Ekumenicznego KUL oraz omawiają zagadnienia związane z teologią ekumeniczną, a także ruchem ekumenicznym.

Collections in this community

Recent Submissions

View more