Theo-logos Repository

Roczniki Teologii Moralnej

    A A A  

Roczniki Teologii Moralnej

 

Roczniki Teologii Moralnej były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 3: Teologia moralna, wydawanych od 1949 r. przez Towarzystwo Naukowe KUL. Ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 3 „Roczników Teologicznych”. Opiekę naukową nad nim sprawuje Instytut Teologii Moralnej KUL, we współpracy z międzynarodową Radą Naukową. Zadaniem pisma jest prezentacja współczesnego stanu wiedzy z zakresu teologii moralnej, bioetyki, antropologii i życia społecznego oraz promocja nowych idei i twórczych koncepcji badawczych.

Collections in this community

Recent Submissions

View more