Theo-logos Repository

Analecta Cracoviensia, 2014, T. 46

    A A A  

Analecta Cracoviensia, 2014, T. 46

 

Recent Submissions

 • Sadowski, Maciej (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  Opracowanie to jest próbą ukazania burzliwego okresu życia kard. Albina Dunajewskiego w latach 1862–1865 i jego aktywnego rzekomego udziału w powstaniu styczniowym. W dotychczasowej historiografii to wciąż otwarty problem ...
 • Ryba, Grażyna (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  W podrzeszowskiej parafii Krasne znajduje się niewielki kościół, wzniesiony w latach 1742–1752 w stylu prowincjonalnego późnego baroku. W 1903 roku w budowli tej zostały wstawione witraże przez firmę Krakowski Zakład ...
 • Machalski, Paweł (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  Głównym celem artykułu jest analiza postrzegania przez Jana Pawła II takich kategorii, jak naród, ojczyzna, patriotyzm czy tożsamość narodowa. Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza z nich wskazuje na daleko idący ...
 • Grabowy, Bartosz (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  Artykuł ukazuje stanowisko głównych wyznań protestanckich funkcjonujących w Polsce na temat kary śmierci. W pierwszej części opisane jest zjawisko kary śmierci jako takiej. Autor nie zajmuje się wątkiem doktrynalnym kary ...
 • Olszewski, Adam (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  W artykule sformułowano argument, którego zadaniem było zakwestionowanie teologii naturalnej jako samodzielnej dyscypliny oraz wskazanie, że objawienie Boga jest konieczne, by o Nim mówić i w Niego wierzyć.
 • Kubiś, Adam (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
 • Szczurek, Jan D. (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
 • Szatan, Patryk (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  Celem artykułu jest przeprowadzenie podstawowego studium źródłoznawczego, tj. ustalenie czasu, okoliczności oraz miejsca powstania, autorstwa i środowiska, z którego wyrósł Modlitewnik Nawojki – jeden z najstarszych pomników ...
 • Šuligoj, Ajda (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  The teachers meet a gifted child with a learning disability, a twice-exceptional student, during his or her career. In Slovenia there has not yet been carried out a research, which would examine teachers’ perceptions about ...
 • Stypułkowska, Beata (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie katechezy biblijnej skierowanej do osób dorosłych w świetle obowiązujących dokumentów kościelnych i opracowań. Wzięto pod uwagę podstawowe dokumenty katechetyczne: adhortację apostolską ...
 • Dobrzyński, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  Artykuł ukazuje działanie Ducha Świętego w życiu chrześcijan i w apostolskiej misji Kościoła. Przypomina o roli modlitwy do Ducha Świętego w życiu Karola Wojtyły oraz jego zaangażowanie duszpasterskie związane z udzielaniem ...
 • Panuś, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  The foregoing lecture was given in Rome during the Seminar of Study on Catechesis in Europe, the United States of America and Latin America organized by the Pontifical Council for the Promotion of the new Evangelization ...
 • Münter, Iwona (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  Obecnie można zaobserwować szczególny rodzaj duchowości: jej różnorodność poglądów mających negatywny wpływ na – między innymi – prawdę, dobro i piękno. Ta niebezpieczna sytuacja pociąga za sobą radykalne podejście w ludzkim ...
 • Misztal, Wojciech (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  Określenie „globalizacja” można uznać za symbol naszej epoki, nowoczesności i postępu. Tytuł artykułu odsyła również do zawsze związanej z chrześcijaństwem koncepcji historii właśnie jako jednoczenia na bardzo szeroką skalę ...
 • Micherdziński, Marek (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  Bóg jako podmiot zbawiający ujawnia się w Koranie poprzez swoje imiona. W imionach Boga konkretyzuje się Jego piękno. Tajemnica Boga objawiona w Koranie zgodnie z wiarą islamu może być rozumiana w kategoriach teokalii ( ...
 • Królikowski, Janusz (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  Proces sekularyzacji, który naznacza swoim wpływem dzisiejszą religię i kulturę, wywiera swój wpływ także na nadzieję chrześcijańską. Z tego powodu w nowej formie pojawiają się dwa kluczowe grzechy przeciw nadziei, którymi ...
 • Kroczek, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  Celem tego artykułu jest pokazanie roli i zadań wyobraźni u prawodawcy. Autor skupia się na następujących obszarach jego pracy: zasadności stanowienia nowej ustawy, możliwych wariantach wyniku wykładni ustawy, akceptacji ...
 • Dyduch, Jan (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2014)
  Apostolska konstytucja Sapientia christiana określa zgodność i przystawalność regulacji dotyczących kościelnych uniwersytetów i innych uniwersytetów z różnych rejonów kościelnych. Regulacje te są w pełni zastosowane do ...