Theo-logos Repository

Analecta Cracoviensia, 2018, T. 50

    A A A  

Analecta Cracoviensia, 2018, T. 50

 

Recent Submissions

 • Rzepka, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2018)
  Działalność sióstr należących do Society of the Sisters of Bethany w Persji wśród Asyryjczyków w latach 1890–1898 stanowiła część szerszego przedsięwzięcia misyjnego realizowanego pod auspicjami arcybiskupa Canterbury – ...
 • Kluz, Marek (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2018)
  Zasadniczą perspektywę dla pojmowania wiary wyznacza prawda o Chrystusie – Synu Bożym, który stał się człowiekiem. Wiara jest zawsze odniesieniem do osoby Chrystusa i do Jego dzieła zbawienia. Dla chrześcijan Jezus Chrystus ...
 • Kiwka, Mirosław (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2018)
  W świecie anglojęzycznym I połowy XX wieku Evelyn Underhill (1875–1941) była jedną z najbardziej poczytnych autorek, piszących o religii i życiu duchowym, a szczególnie o mistyce chrześcijańskiej. Ukazanie zasadniczych ...
 • Ficoń, Marta (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2018)
  Sakrament pokuty i pojednania to kontynuacja zbawczej mocy Tajemnicy Paschalnej Chrystusa jako wielkiego dzieła pojednania człowieka z Bogiem, z bliźnimi, z samym sobą i z całym światem stworzonym. Jednoczy w ten sposób ...
 • Drzyżdżyk, Szymon (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2018)
  This article deals with the problem of the ontology of Jesus Christ that emerges from the pages of the poetic works of the fourth and fifth century that are known as Homerocentos. It consists of three parts. The first ...
 • Trombik, Kamil (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2018)
  W artykule podjęto próbę rekonstrukcji poglądów Józefa Tischnera dotyczących zagadnienia relacji między łaską a wolnością człowieka. Omówiony został także filozoficzno-teologiczny kontekst, w ramach którego kształtowały ...
 • Szczurek, Jan D. (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2018)
 • Stypułkowska, Beata (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2018)
  Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie pustelników jako przedstawicieli indywidualnej formy życia konsekrowanego. Oparto się na dostępnych źródłach dotyczących życia pustelniczego, zwłaszcza w jego okresie początkowym, ...
 • Misztal, Wojciech (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2018)
  Artykuł analizuje pierwsze papieskie orędzie radiowe wygłoszone 12 lutego 1931 roku przez Piusa XI. Szczególnie zwrócono uwagę na przedstawione tam rozumienie przekazu medialnego jako skierowanego do wszystkich, a więc ...
 • Kroczek, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2018)
  Prawodawstwo jest sztuką. Wymaga ona ogromnej wiedzy na temat zasady prawa, ale także znajomości techniki redagowania aktów prawnych. Ze względu na szczególne znaczenie prawa w Kościele, każdy prawodawca kościelny musi ...
 • Bolińska, Marta (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2018)
  Od kilku lat w Polsce zainteresowanie sytuacją osób niepełnosprawnych rośnie. Zmiany w szkolnictwie wyższym obejmują także kandydatów na studentów i studentów z niepełnosprawnością. O ile infrastruktura działa coraz lepiej, ...
 • Szponder, Robert (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2018)
  W polskim systemie prawnym instytucja zaręczyn była regulowane niezależnie od siebie zarówno w prawie cywilnym, jak i kanonicznym. W prawie cywilnym były początkowo instytucją prawa zwyczajowego. W obcych porządkach prawnych ...
 • Butrymowicz, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2018)
  W historii walki ludności etnicznej Ameryki Północnej o poszanowanie praw Kościół katolicki był zawsze przestawiany jako ten podmiot, który najbardziej przyczynił się do naruszenia podstawowych praw tej ludności, w tym ...
 • Andryszczak, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2018)
  W naszych czasach polityka, dążąc do zbudowania państwa prawa, sięga często do opinii dominujących wśród większości obywateli. Źródłem prawa jest wtedy wola większości. Takie stanowisko, choć atrakcyjne, zawiera poważny ...
 • Adamczyk, Jerzy (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2018)
  Celem artykułu jest ukazanie innych (różnych od misji czy rekolekcji parafialnych) form przepowiadania słowa Bożego, dostosowanych do miejscowych potrzeb, które proboszczowie winni organizować zgodnie z zarządzeniem biskupa ...