Theo-logos Repository

Analecta Cracoviensia, 2020, T. 52

    A A A  

Analecta Cracoviensia, 2020, T. 52

 

Recent Submissions

 • Kroczek, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2020)
  The Parish is a basic administrative unit of the Catholic Church and the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland. The research aims to formulate – building on the analysis of the fundamental laws of the ...
 • Grzegorczyk, Anna (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2020)
  Artykuł jest syntetycznym ujęciem wizji Europy z perspektywy fenomenologii traktowanej jako philosophia perennis zaproponowanym przez Edytę Stein / św. Teresę Benedyktę od Krzyża. Obejmuje następujące zagadnienia: absolutny ...
 • Szczurek, Jan D. (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2020)
 • Stypułkowska, Beata (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2020)
  Niniejsze opracowanie koncentruje się na formacji początkowej, formacji przed konsekracją i formacji permanentnej dziewic konsekrowanych żyjących w świecie, które reprezentują indywidualną formę życia konsekrowanego. Mowa ...
 • Macheta, Lidia (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2020)
  Artykuł stanowi drugą część studium poświęconego analizie porównawczej dwu wizji miłosierdzia antropologicznego: religijnej o charakterze mistycznym – ukazanej w „Dzienniczku” Faustyny Kowalskiej i etyczno-religijnej o ...
 • Gryz, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2020)
  Ludzkie działanie jest podstawą budowania egzystencji zarówno w wymiarze indywidualnym jak i wszystkich społecznych relacji. U podstaw każdego działania, które podejmuje człowiek leżą trzy zasadnicze elementy, decydującego ...
 • Ficoń, Marta (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2020)
  Dzięki sakramentowi święceń biskup, prezbiter i diakon otrzymuje od Chrystusa władzę głoszenia słowa Bożego, sprawowania liturgii i prowadzenia posługi miłosierdzia, do której zalicza się troska o osoby dręczone przez ...
 • Duk, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2020)
  Postmodernistyczni humaniści często odwołują się do badań nauk szczegółowych w celu potwierdzenia swoich tez. Powstaje jednak zasadnicze pytanie: czy potrzebują oni szczegółowych nauk, aby potwierdzić swoje badania, czy ...
 • Olszewski, Adam (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2020)
  Artykuł stawia sobie za cel, poprzez skorzystanie z bogactwa pojęciowego systemu filozofii św. Tomasza i z użyciem jego typu pojęć, sformułowanie ważnego zagadnienia współczesnej filozofii matematyki – tezy Churcha [CT]. ...
 • Królikowski, Janusz (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2020)
  Święty Piotr Damiani (1007–1072) w swoim bogatym dorobku teologicznym zostawił także dziełko zatytułowane Dominus vobiscum. Zajmuje się w nim kwestią jedności Kościoła, którą ujmuje w perspektywie eucharystycznej. Pokazuje, ...
 • Körner, Bernhard (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2020)
  Based on the theses of Klaus Hemmerle’s trinitarian ontology and Chiara Lubich’s spirituality, the article shows the practical consequences of relational ontology. Its content includes the following issues: basic assumptions ...
 • Adamczyk, Jerzy (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2020)
  W celu usprawnienia pracy kurii biskup diecezjalny tam, gdzie to będzie wskazane, może mianować moderatora kurii diecezjalnej. Niniejszy artykuł podejmuje kwestię urzędu moderatora. Najpierw zwrócono uwagę na to, że moderator ...

Search Theo-logos


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

Like us