Theo-logos Repository

Veritati et Caritati

    A A A  

Veritati et Caritati

 

Veritati et Caritati jest periodykiem filozoficzno-teologicznym Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie powołanym do istnienia w 2008 roku. Służy on rozwojowi myśli filozoficznej i teologicznej środowiska naukowego Częstochowy w dialogu ze współczesnymi prądami kulturowymi. Prezentowane są w nim wyniki badań nad życiem i problemami Kościoła we współczesnym świecie we współpracy z innymi dyscyplinami humanistycznymi.

Collections in this community

Recent Submissions

View more