Theo-logos Repository

Problem recepcji Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej po jej ogłoszeniu

    A A A  

Show simple item record

dc.contributor.author Wojtkiewicz, Krzysztof
dc.date.accessioned 2023-02-27T08:33:33Z
dc.date.available 2023-02-27T08:33:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 2014, nr 21, s. 203-212. pl_PL
dc.identifier.issn 1230-0780
dc.identifier.uri http://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/4223
dc.description.abstract Kiedy już znana była data ogłoszenia Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, wszyscy wyczekiwali w napięciu jej treści. Po ujawnieniu jej 26 czerwca 2000 roku nie było nastroju ani sensacji, ani też specjalnego echa wśród ludzi. Komentarz teologiczny do 3 części Tajemnicy Fatimskiej sporządził ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, Józef Ratzinger, który wyjaśnił wszystkie wątki tajemnicy. W teologii więc poza odniesieniem się do tego komentarza nie było specjalnej recepcji. Włoski dziennikarz Antonio Socii podjął się przeprowadzenia pewnego rodzaju śledztwa, czy cały tekst tajemnicy został ogłoszony. Dla teologii ważne jest jednak podkreślenie podstawowego orędzia całości tajemnicy fatimskiej. Jest to ewangeliczne wołanie o wiarę i pokutę. pl_PL
dc.description.abstract Once the date of revealing of the Third Secret of Fatima was known, the public waited in anticipation of its content. Following its disclosure on June 26, 2000, there was no atmosphere or sensation, or any special response among people. A theological commentary to the Third Part of the Secret of Fatima was drawn up by the then Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, Joseph Ratzinger, who explained all threads of the mystery. Therefore, in theology, beyond reference to this commentary, there was not any special reception. Antonio Socii, an Italian journalist, carried out some kind of investigation if the entire text of the secret has been revealed. For theology, however, it is important to emphasize the basic message of the whole Secret of Fatima, which is the call for faith and penance. en
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie pl_PL
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Fatima pl_PL
dc.subject trzecia tajemnica pl_PL
dc.subject Lúcia dos Santos pt
dc.subject siostra Łucja pl_PL
dc.subject zakony pl_PL
dc.subject convents en
dc.subject nuns en
dc.subject Joseph Ratzinger de
dc.subject kardynałowie pl_PL
dc.subject biskupi pl_PL
dc.subject kapłani pl_PL
dc.subject duchowieństwo pl_PL
dc.subject cardinals en
dc.subject bishops en
dc.subject clergy en
dc.subject priesthood en
dc.subject Antonio Socci it
dc.subject third secret en
dc.subject orędzie pl_PL
dc.subject message en
dc.subject orędzie fatimskie pl_PL
dc.subject objawienia fatimskie pl_PL
dc.subject Fatima apparitions en
dc.subject objawienie pl_PL
dc.subject revelation en
dc.subject Trzecia Tajemnica Fatimska pl_PL
dc.subject Third Secrets of Fatima en
dc.subject teologia pl_PL
dc.subject theology en
dc.subject recepcja pl_PL
dc.subject reception en
dc.title Problem recepcji Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej po jej ogłoszeniu pl_PL
dc.title.alternative Reception problem of the third secret of Fatima after its announcement en
dc.type Article pl_PL


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search Theo-logos


Advanced Search

Browse

My Account

Like us