Theo-logos Repository

Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie, 2019, t. 15

    A A A  

Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie, 2019, t. 15

 

Recent Submissions

 • Żak, Łukasz (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2019)
  Tematem eseju jest ukazanie zmian, które nastąpiły na Zachodzie na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku, jako przejawu walki z systemem panującym w społeczeństwach przemysłowych, który Herbert Marcuse nazwał jednowymiarowym. ...
 • Wydryszek, Michał (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2019)
  Chrzest oznacza początek życia Bożego i życia w społeczności wiernych. Rozwój tego życia uzależniony jest od przyjmowania pokarmu eucharystycznego, a przynależność do Kościoła przejawia się w przystępowaniu do wspólnego ...
 • Noiszewski, Robert (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2019)
  Niniejszy artykuł stanowi prezentacje stanowiska Benedykta XVI wobec zagadnienia postmodernizmu. Przedstawiona została opinia papieża na temat wybranych, głównych postmodernistycznych idei i założeń, mających niebagatelny ...
 • Tkaczyk, Radosław (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2019)
  Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą - namaszczenie chorych41. Istnienie tego sakramentu potwierdzają na przestrzeni wieków ...
 • Staruchowicz, Jan (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2019)
  Celem artykułu była weryfikacja realizacji zadań katechezy przez deuterokatechumenalną formację Ruchu Światło-Życie. Analiza wybranych materiałów formacyjnych przewidzianych na etap deuterokatechumenatu dostarcza wystarczających ...
 • Piotrowski, Łukasz (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2019)
  Kategorie rywalizacji o honor w oparciu o schemat wyzwanie-odpowiedź, uobecniania i replikacji honoru, beneficjencji, podziału na honor-precedencję i honor-cnotę są pojemnymi i przynajmniej częściowo przystawalnymi do opisu ...
 • Miłkowski, Jarosław (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2019)
  Tekst poświęcony jest roli muzyki w liturgii w ujęciu historycznym - począwszy od czasów biblijnych aż do współczesności. Szczególnej analizie poddane zostały dokumenty Soboru Watykańskiego II i posoborowe poświęcone roli ...

Search Theo-logos


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

Like us