Theo-logos Repository

Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie, 2020, t. 16

    A A A  

Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie, 2020, t. 16

 

Recent Submissions

 • Brzeziński, Dominik (Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie, 2020)
  W niniejszym artykule skupiono się na charakterystyce działalności Diecezji Warszawsko-Praskiej w ramach przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Został ukazany rys historyczny, zasady działalności, jak i sposób finansowania. ...
 • Stachera, Michał (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2020)
  Spośród dwóch możliwych sposobów odmawiania Liturgii Godzin z całą pewnością należy stwierdzić, że pierwszeństwo przysługuje wspólnotowej celebracji91. Praktyka odmawiania tej modlitwy w grupie w pełny sposób ukazuje jej ...
 • Rożnowski, Kamil (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2020)
  Jesus called everyone at the beginning of his teaching to a complete change of heart and mind, saying: „Repent and believe in the Gospel” . Integral metanoia is „an effort to constantly deepen the relationship with God, ...
 • Sabała, Adrian (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2020)
  Celem niniejszego artykułu było przedstawienie misterium kapłaństwa Jezusa w świetle biblijnych i liturgicznych tekstów, dotyczących święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Powyższa analiza została dokonana ...
 • Osica, Mateusz (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2020)
  W niniejszym artykule zostanie podjęty temat przepowiadania Bożego Słowa w liturgii. Konstytucja o Liturgii Świętej podkreśla, że homilia jest nieodłączną częścią liturgii, i stanowi jej integralny element. Omówione zostanie ...
 • Filipowicz, Olgierd (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2020)
  A space for worship is defined by liturgical regulations and Tradition in such a way that each element corresponds to its function, so that the faithful can freely participate in sacred activities, so that the space ‘speaks’ ...
 • Dembowski, Aleksander (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2020)
  Narzędzia public relations wykorzystać można przede wszystkim do budowania komunikacji, dobrych relacji i wizerunku Kościoła katolickiego, a także do wychodzenia z kryzysów. Należy z nich jednak korzystać w sposób zintegrowany, ...
 • Żak, Łukasz (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2020)
  Choć dzieje liturgii papieskiej doczekały się wielu opracowań naukowych, a duża część źródeł została wydana, to jednak obrzędy sprawowane na dworze biskupów Rzymu wydają się być wciąż niewyczerpalnym źródłem inspiracji dla ...

Search Theo-logos


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

Like us