Theo-logos Repository

Roczniki Teologiczne

    A A A  

Roczniki Teologiczne

 

Roczniki Teologiczne swoją metryką sięgają lat 50. XX wieku. Rozpoczęto wtedy, w ramach działalności Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydawanie specjalistycznych czasopism, które reprezentowały poszczególne wydziały uczelni. W latach 1949-1990 dla Wydziału Teologii były to „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, które po powstaniu „Roczników Nauk Prawnych” zmieniły swą nazwę na „Roczniki Teologiczne” (1991-2008). Tom 55 z 2008 r. obejmował 10 zeszytów tematycznych. W 2009 r. z dotychczasowych zeszytów poszczególnych „Roczników Teologicznych” utworzono samodzielne tytuły z nowym numerem ISSN i nową numeracją tomów. Zaznaczyć jednak należy, że kolejny tom każdego tytułu posiada równoległą numerację ciągłą, nawiązującą do tytułu poprzedniego. Od tej pory – przez pięć lat (2009-2013) – wychodziły: „Roczniki Historii Kościoła”, „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne”, „Roczniki Nauk o Rodzinie”, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne”, „Roczniki Teologii Dogmatycznej”, „Roczniki Teologii Duchowości”, „Roczniki Teologii Ekumenicznej”, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii”, „Roczniki Teologii Moralnej”. W 2014 r. nastąpił powrót do pierwotnej koncepcji wydawania zeszytów poszczególnych dziedzin w ramach jednego tytułu „Roczniki Teologiczne”, zachowując nadal ciągłą numerację.

Collections in this community

Recent Submissions

View more