Theo-logos Repository

Studia Paradyskie, 2014, t. 24

    A A A  

Studia Paradyskie, 2014, t. 24

 

Recent Submissions

 • Koluczek, Mariusz (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2014)
  Powojenne dzieje parafii w Kamieniu Pomorskim są równie interesujące, jak i cała kościelna historia tych ziem. Parafia kamieńska powstała już przed wojną w 1925 r. (obecnie istnieją dwie parafie, chociaż druga pw. św. Ojca ...
 • Jaworski, Krzysztof (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2014)
  Artykuł prezentuje różne postacie aksjomatu regularności (FA) oraz jego konsekwencje w systemie Zermelo-Fraenkla (ZFC). W pracy zasygnalizowane są pewne zastrzeżenia wobec FA oraz fakt, że nie jest on nieodzowny. Aksjomat ...
 • Bujak, Janusz (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2014)
  Celem artykułu jest ukazanie ewolucji oceny zjawiska homoseksualizmu oraz związków osób tej samej płci w czasie trwania trzech etapów III Nadzwyczajnego Synodu o Rodzinie: w jego fazie przygotowawczej, czyli w Instrumentum ...
 • Bożejewicz, Wiesław (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2014)
  Pamiętnego majowego dnia 13 V 1917 r. w odległej Portugalii, Bóg posłał Matkę Bożą do Fatimy, aby wezwać ludzkość do „modlitwy i pokuty” oraz przestrzec ją przed konsekwencjami odrzucenia Bożych przykazań. Maryja zjawiła ...
 • Ferdynus, Marcin (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2014)
  Autor artykułu omawia cztery zagadnienia medycyny transplantacyjnej: transplantacje ex mortuo, transplantacje ex vivo, alokację narządów oraz kwestię komercjalizacji ludzkiego ciała. Przedstawione w artykule analizy sugerują, ...
 • Lemański, Janusz (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2014)
  W artykule podjęta jest próba wykazania skąd pochodzi i jakie były wcześniejsze (biblijne i pozabiblijne) zastosowania hebrajskiego słowa „amen” oraz droga, jaką weszło ono do użytku liturgicznego Kościoła pierwszych wieków. ...
 • Krzos, Bartłomiej (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2014)
  Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania pewnych intuicji leżących u podstaw logiki deontycznej obecnych w historii logiki. Stanowi on tylko częściowe opracowanie czterech z wielu poglądów ujmujących możliwość bezpośredniego ...
 • Bukalski, Sławomir (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2014)
  Problematykę śmierci i umierania podejmują różne dyscypliny naukowe i każda z nich wnosi własne rozumienie rozważanych pojęć: śmierci i umierania. Niniejsza refleksja ma charakter jedynie psychologiczno-teologiczny ...
 • Wejman, Grzegorz (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2014)
  Misje to ewangelizacyjna działalność Kościoła wśród niechrześcijan (ad gentes), wynikająca z woli i polecenia Jezusa Chrystusa, wyrażona w nakazie misyjnym. Najpierw objęły one Europę. Chrystianizacja ludów Morza Bałtyckiego ...
 • Sienkiewicz, Edward (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2014)
  Zbliżająca się 1050 rocznica Chrztu Polski okazuje się szczególną okazją ukazania ciągłej aktualności nauczania Stefana kard. Wyszyńskiego, opracowującego Wielką Nowennę przed Jubileuszem 1000-lecia wejścia Polski do rodziny ...
 • Radkiewicz, Jan (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2014)
  Zbawczy plan Boga trwa dalej. Dlatego macierzyńska opieka Maryi, widoczna w historii Jezusa, nie kończy się wraz z Wniebowzięciem. W powyższym artykule – referacie na Sympozjum mariologicznym (Paradyż – 19.05.2014 r.) ...
 • Marczak, Łukasz (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2014)
  Autonomia jest ważnym przymiotem współczesnej sfery publicznej oraz niezbędnym warunkiem, który zapewnia obywatelom nieskrępowaną artykulację i obronę ich podstawowych praw i interesów. Celem artykułu jest przedstawienie ...