Theo-logos Repository

Studia Paradyskie, 2017, t. 27

    A A A  

Studia Paradyskie, 2017, t. 27

 

Recent Submissions

 • Zajączkowska-Żyszkiewicz, Anna (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Bóg jest niepojęty w swym majestacie i chwale. W Starym Testamencie Świętym w najwyższym stopniu jest Bóg. Święty jest Bóg, lecz świętymi są również związani z Nim ludzie i rzeczy. Idea świętości może zawierać w sobie nadto ...
 • Wnuk, Ewa (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Autor dokonuje analizy dokumentu z perspektywy zasad i wyzwań dla współczesnej polityki. Charakteryzuje koncepcję rozwoju w odniesieniu do miłości, wskazuje cele i zadania polityki w zglobalizowanym świecie, wyznaczone ...
 • Wejman, Grzegorz (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Straż Pożarna ma w naszej ojczyźnie wysoką pozycję i jest wyjątkowa ceniona przez społeczeństwo. Ostatnie lata i miesiące dobitnie o tym świadczą. 95. rocznica urodzin Teofila Firlika, strażaka i pioniera Szczecina skłoniła ...
 • Szymik, Jerzy (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Kształt antropologii zależy od kształtu teologii. Antropologia bezbożna wypacza obraz człowieka; zerwanie relacji z Bogiem sprawia, że wszelkie dziedziny życia i ludzkiej aktywności ulegają deformacji i degradacji. Człowiek, ...
 • Marczak, Łukasz (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Celem artykułu jest ukazanie wewnątrzpokoleniowego wymiaru sprawiedliwości społecznej w encyklice Sollicitudo rei socialis poprzez zarysowanie nierozwiązanego problemu niedorozwoju społecznego. W takiej perspektywie odnosi ...
 • Komorowska-Pudło, Marta (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  W artykule przedstawiono wymogi doktrynalne religii monoteistycznych (chrześcijaństwo, judaizm, islam) związane z seksualnością kobiet i mężczyzn. Omówiono też wyniki różnych badań opisujących faktyczną realizację przez ...
 • Oleśków, Wojciech (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Apostolstwo liturgiczne i muzyczne prowadzono szczególnie na oazach wakacyjnych. Punktem kulminacyjnym każdego dnia rekolekcji oazowych była Eucharystia. Wszystko co się dzieje na oazie, musi w jakiś sposób przygotowywać ...
 • Muńko, Dominika (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Komunikacja interpersonalna jest procesem społecznym realizującym się między jednostkami. Znamionuje ją swoisty dynamizm, gdyż polega ona na odbiorze, przyjęciu, zrozumieniu oraz interpretacji informacji, które to dokonują ...
 • Mazurkiewicz, Dariusz (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Zespół Aspergera to zaburzenie należące do spektrum autyzmu. U osób nim dotkniętych występują zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym i komunikacji, a także szczególne zainteresowania i czynności rutynowe. Osoby z zespołem ...
 • Łuszczek, Krzysztof (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Historia III Rzeszy posiada jeszcze wiele aspektów, które czekają na swoje wyjaśnienie bądź doprecyzowanie. Dotyczy to zwłaszcza aspektów społecznych i psychologicznych prowadzenia wojny. Jak to się mogło stać, że w obliczu ...
 • Lemański, Janusz (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Przedmiotem analizy jest w tym artykule ślub złożony przez Jeftego i ofiara złożona z jego jedynej córki jako jego skutek. Celem analizy jest odpowiedź na pytanie o stosunek Boga to tego wydarzenia. Sdz 11,29-40 rozpatrywane ...
 • Lekka, Dorota (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Artykuł jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem łączącym zagadnienia z zakresu historii sztuki, nauk o sztuce, historii powszechnej oraz teologii. Rozpoczyna się od zaprezentowania specyfiki baroku na tle historycznych, ...
 • Lechów, Wojciech (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Zasadniczym celem katechizacji jest wychowanie w wierze. Obecna sytuacja katechetyczna dzieci i młodzieży w Polsce, ograniczona w dużej mierze do nauczania religii w szkole domaga się odnowy i nowego spojrzenia na jej ...
 • Händel, Katarzyna (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Niniejsza praca oraz przeprowadzone w jej ramach badanie ma na celu zgłębienie zagadnienia wpływu religijności oraz określonego stylu obronnego na percepcją siebie, innych i czasu, z jednoczesnym uwzględnieniem konwersji ...
 • Korzec, Cezary (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Ojciec św. Franciszek w Adhortacji Amoris laetitia poświęca sporo miejsca sprawie dojrzewania małżonków chrześcijańskich. W punkcie 122, w którym wprowadza powyższe zagadnienie, przywołuje porównanie chrześcijańskich relacji ...
 • Gołębiowski, Michał (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Tekst stanowi propozycję krótkiej syntezy zagadnienia teologii w ramach myśli Ojców Kościoła. W oparciu o konkretne utwory literatury wczesnochrześcijańskiej staram się wpierw zdefiniować sam zakres pojęcia „teologia”, tak ...
 • Falewicz, Adam (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Niniejszy artykuł stanowi przegląd psychologicznych koncepcji stresu i radzenia sobie. W pierwszej części zawarto charakterystykę klasycznych koncepcji stresu i aktywności zaradczej. Zgodnie z tradycyjnym ujęciem tych pojęć ...
 • Jaworski, Krzysztof (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Celem artykułu jest prezentacja jednego z filozoficznych zastosowań teorii hiperzbiorów ZFA. Autorami tego pomysłu są Barwise i Etchemendy, którzy proponują nowe rozwiązanie antynomii kłamcy. Artykuł przedstawia tzw. ...
 • Błasiak, Paweł (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Niniejszy artykuł stawia sobie za cel podkreślenie, iż w nauczaniu obecnego papieża Franciszka zawiera się duży potencjał misyjny. Wpływa on z pragnienia papieża ożywienia działalności misyjnej Kościoła. Ukazano także ...
 • Bernat, Arkadiusz; Krzyszkowska, Malwina (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2017)
  Autorzy artykułu prezentują charakterystykę zasobów zaradczych w procesie stresu psychologicznego, wskazując reguły i implikacje wynikające z Teorii Zachowania Zasobów (Conservation of Resources Theory – COR) S. E. Hobfolla, ...