Theo-logos Repository

Roczniki Teologiczno-Kanoniczne

    A A A  

Roczniki Teologiczno-Kanoniczne

 

Roczniki Teologiczno-Kanoniczne ukazywały się od 1949 r. Rozpoczęto wtedy, w ramach działalności Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydawanie specjalistycznych czasopism, które reprezentowały poszczególne wydziały uczelni. W latach 1949-1990 dla Wydziału Teologii były to „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, które po powstaniu „Roczników Nauk Prawnych” zmieniły swą nazwę na „Roczniki Teologiczne” (1991-2008).

Collections in this community

Recent Submissions

View more