Theo-logos Repository

Roczniki Nauk o Rodzinie

    A A A  

Roczniki Nauk o Rodzinie

 

Roczniki Nauk o Rodzinie są periodykiem wydawanym od 2009 r. przez Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do 2013 r. wydawane były pod tytułem „Roczniki Nauk o Rodzinie”, natomiast od 2014 r. nastąpił powrót do pierwotnej koncepcji wydawania zeszytów poszczególnych dziedzin w ramach „Roczników Teologicznych”. Aktualnie czasopismo stanowi 10. zeszyt „Roczników Teologicznych”, zachowało jednak ciągłą numerację. Publikowane w nim artykuły mają charakter interdyscyplinarny i ukazują zagadnienie małżeństwa i rodziny z wielu perspektyw badawczych, takich jak: teologia, socjologia, psychologia, prawo, praca socjalna.

Collections in this community

Recent Submissions

View more