Theo-logos Repository

The Consequences of the Political Upheaval in Eastern Central Europe: A Challenge for Ecclesiastical Ecumenism

    A A A  

Show simple item record

dc.contributor.author Nossol, Alfons
dc.date.accessioned 2023-06-01T10:29:54Z
dc.date.available 2023-06-01T10:29:54Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.citation Analecta Cracoviensia, 1995, T. 27, s. 243-252. pl_PL
dc.identifier.issn 0209-0864
dc.identifier.uri http://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/7862
dc.description Artykuł w języku angielskim. pl_PL
dc.description.abstract Ze względu na tajemnicę Wcielenia jest wiara chrześcijańska wiarą, która kocha życie i ziemię i jako taka musi być zawsze „uziemiona” Dlatego też wywiera wpływ na historyczne wydarzenia i powinna się do nich zbawiennie ustosunkować. Odnosi się to oczywiście także do tzw. „Jesieni Narodów” 1989 roku. Z jednej bowiem strony wskazuje ona na ich tzw. „metapolityczne” komponenty, z drugiej zaś — zmusza Kościoły do zajęcia ściśle ekumenicznej postawy w celu sprostania im. Dotyczy to zwłaszcza opanowania powstałych nacjonalizmów, sięgających w byłej Jugosławii aż do tzw. „etnicznych czystek”, i przeradzających się bardzo często w zgubny szowinizm. W tym przypadku może wyłącznie chrześcijańska „Międzynarodówka” (Ga 3,28) przywrócić należytą równowagę. Ponadto chodzi o nieodzowność w ogóle ekumenicznej reakcji na aktualną sytuację. Wolność, stanowiącą równocześnie dar i zadanie, należy nauczyć pojmować jako rodzaj samodeterminacji do etycznej konieczności; nigdy też nie wolno jej odrywać od prawdy. Na drodze świadectwa powinna ona również stale przechodzić w miłość, by sprostać pozostałej po procesie „sowietyzacji” depersonalizacji człowieka. Krótko rzecz ujmując — tylko „ekumenizm integralny”, który uwzględnia serio zarówno problemy konfesyjne, jak też międzyreligijne oraz multikulturowe czynniki, może skutecznie jako nowa ewangelizacja prowadzić do wspólnego Europejskiego Domu. W tym też kontekście wolno nam mówić o „epoce ekumenizmu” jako o „epoce ludzkości” szukającej ostatecznie swej metapolitycznej jedności w Tajemnicy Jezusa Chrystusa. pl_PL
dc.language.iso en pl_PL
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie pl_PL
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject political upheaval pl_PL
dc.subject Eastern Central Europe pl_PL
dc.subject Europe pl_PL
dc.subject ecumenism pl_PL
dc.subject ecclesiastical ecumenism pl_PL
dc.subject integral ecumenism pl_PL
dc.subject faith pl_PL
dc.subject Christianity pl_PL
dc.subject homo sovieticus pl_PL
dc.subject Church pl_PL
dc.subject ministry pl_PL
dc.subject nationalism pl_PL
dc.subject recatholisation pl_PL
dc.subject re-evangelization pl_PL
dc.subject history pl_PL
dc.subject przewrót polityczny pl_PL
dc.subject Europa Środkowo-Wschodnia pl_PL
dc.subject Europa pl_PL
dc.subject ekumenizm pl_PL
dc.subject ekumenizm kościelny pl_PL
dc.subject ekumenizm integralny pl_PL
dc.subject wiara pl_PL
dc.subject chrześcijaństwo pl_PL
dc.subject Kościół pl_PL
dc.subject duszpasterstwo pl_PL
dc.subject nacjonalizm pl_PL
dc.subject rekatolicyzacja pl_PL
dc.subject reewangelizacja pl_PL
dc.subject historia pl_PL
dc.title The Consequences of the Political Upheaval in Eastern Central Europe: A Challenge for Ecclesiastical Ecumenism pl_PL
dc.title.alternative Przełom 1989 roku w Europie środkowo-wschodniej jako wyzwanie dla współczesnego ekumenizmu pl_PL
dc.type Article pl_PL


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search Theo-logos


Advanced Search

Browse

My Account

Like us