Theo-logos Repository

„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”. 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (1717-2017). Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Gidle - Jasna Góra, 4-6 października 2016 r.

    A A A  

„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”. 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (1717-2017). Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Gidle - Jasna Góra, 4-6 października 2016 r.

 

"Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo". 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (1717-2017). Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Gidle - Jasna Góra, 4-6 października 2016 r., red. naukowa M. Tabulski, M. Legan, P. Maciaszek, Jasna Góra 2017 (Seria: "Biblioteka Mariologiczna Polskie Towarzystwo Mariologiczne", t. 20).

Recent Submissions