Theo-logos Repository

Karol Wojtyła - Papa Giovanni Paolo II - teologo. Motivi emergenti dallo studio delle opere di S. Giovanni della Croce

    A A A  

Show simple item record

dc.contributor.author Kamykowski, Łukasz
dc.date.accessioned 2023-06-22T06:16:50Z
dc.date.available 2023-06-22T06:16:50Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Analecta Cracoviensia, 1998-1999, T. 30-31, s. 181-190. pl_PL
dc.identifier.issn 0209-0864
dc.identifier.uri http://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/8534
dc.description Artykuł w języku włoskim. pl_PL
dc.description.abstract Tematem rozprawy doktorskiej ks. Karola Wojtyły z teologii była wiara w ujęciu św. Jana od Krzyża. Autor, prezentując myśl teologiczną ks. Wojtyły, dziś papieża Jana Pawła II, z okazji odnowienia doktoratu przez Uniwersytet Jagielloński i Papieską Akademię Teologiczną w 50-lecie jego nadania, próbuje odpowiedzieć na pytanie: Co ze studium dzieł hiszpańskiego mistyka i doktora Kościoła zostało podjęte i przetworzone w jego późniejszej twórczości? Szuka odpowiedzi w dwóch kierunkach: formy, metody, stylu uprawiania teologii, oraz charakterystycznego wątku jej treści. Jeśli idzie o element formalny, można widzieć kontynuację metody hiszpańskiego mistyka w odważnej próbie opisania doświadczenia wiary. W wierze duszpasterza, jakim jest ks. Wojtyła, doświadczenie spotkania z Bogiem dużo wyraźniej od początku zapośredniczone jest przez spotkanie z drugim człowiekiem. W spotkaniu zaś z drugim człowiekiem rodzi się u Jana Pawła szczególny rodzaj współmyślenia z doświadczeniem duchowym drugiego człowieka, chęć podarowania w zamian własnego doświadczenia wiary; i jeszcze więcej: pragnienie wymiany doświadczeń, skonfrontowania świadectw — dialog z nim. Pod względem treści teologicznych można zaś skonstatować, iż chrystocentryzm Objawienia, który kiedyś zafascynował Karola Wojtyłę w przeżyciu mistycznym św. Jana od Krzyża, ukazuje się następnie biskupowi krakowskiemu jako świadkowi Vaticanum II w nowej perspektywie: w perspektywie Kościoła i czasu. Jego refleksja nad misterium wiary nie ucieka od próby opisu relacji „ja - my”, relacji eklezjalnej. Na koniec zostaje stwierdzona odpowiedniość treści i formy teologicznej refleksji Papieża: skoro Kościół - wspólnota wiary nie ma innego życia, niż to, którym ją darzy Oblubieniec, a On zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem, to właściwą formą życia wiary i jej zrozumienia - teologii jest wejście w ten sam dynamizm: w zjednoczenie z drugim człowiekiem, które rodzi dialog, wymianę darów - wymianę doświadczeń wiary i dzielenie się namysłem nad nimi. pl_PL
dc.language.iso it pl_PL
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie pl_PL
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Jan Paweł II pl_PL
dc.subject Karol Wojtyła pl_PL
dc.subject papieże pl_PL
dc.subject kapłani pl_PL
dc.subject duchowieństwo pl_PL
dc.subject teolodzy pl_PL
dc.subject teologowie pl_PL
dc.subject Jan od Krzyża pl_PL
dc.subject święci pl_PL
dc.subject wiara pl_PL
dc.subject mistycy pl_PL
dc.subject mistycyzm pl_PL
dc.subject teologia pl_PL
dc.subject doświadczenie wiary pl_PL
dc.subject doświadczenie duchowe pl_PL
dc.subject chrystocentryzm pl_PL
dc.subject chrystocentryzm Objawienia pl_PL
dc.subject objawienie pl_PL
dc.subject Kościół pl_PL
dc.subject John Paul II pl_PL
dc.subject popes pl_PL
dc.subject priesthood pl_PL
dc.subject clergy pl_PL
dc.subject theologians pl_PL
dc.subject John of the Cross pl_PL
dc.subject saints pl_PL
dc.subject faith pl_PL
dc.subject mystics pl_PL
dc.subject mysticism pl_PL
dc.subject theology pl_PL
dc.subject experience of faith pl_PL
dc.subject spiritual experiences pl_PL
dc.subject Christocentrism pl_PL
dc.subject Christocentrism of Revelation pl_PL
dc.subject revelation pl_PL
dc.subject Church pl_PL
dc.subject doświadczenie pl_PL
dc.subject experience pl_PL
dc.subject mistyka pl_PL
dc.title Karol Wojtyła - Papa Giovanni Paolo II - teologo. Motivi emergenti dallo studio delle opere di S. Giovanni della Croce pl_PL
dc.title.alternative Karol Wojtyła - papież Jan Paweł II – teolog. Wątki wynikające ze studium dzieł św. Jana od Krzyża pl_PL
dc.type Article pl_PL


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search Theo-logos


Advanced Search

Browse

My Account

Like us