Theo-logos Repository

Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

    A A A  

Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

 

Roczniki Pastoralno-Katechetyczne były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 6: Teologia pastoralna, wydawanych od 1949 r. przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”). „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 6 i 11 „Roczników Teologicznych”.

Collections in this community

Recent Submissions

View more