Theo-logos Repository

Szczecińskie Studia Kościelne

    A A A  

Szczecińskie Studia Kościelne

 

Periodyk naukowy Szczecińskie Studia Kościelne ukazywał się w latach 1991-2000 pod auspicjami Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Powołane do życia w 2001 roku czasopismo „Colloquia Theologica Ottoniana” stało się kontynuacją tej serii.

Collections in this community

Recent Submissions

View more