Theo-logos Repository

Roczniki Teologii Dogmatycznej

    A A A  

Roczniki Teologii Dogmatycznej

 

Roczniki Teologii Dogmatycznej były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 2: Teologia dogmatyczna, wydawanych od 1949 r. przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” – do roku 1990). Ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 2 „Roczników Teologicznych”.

Collections in this community

Recent Submissions

View more