Theo-logos Repository

Roczniki Teologii Duchowości

    A A A  

Roczniki Teologii Duchowości

 

Roczniki Teologii Duchowości były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 5: Teologia Duchowości, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”). „Roczniki Teologii Duchowości” ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 5 „Roczników Teologicznych”.

Collections in this community

Recent Submissions

View more