Theo-logos Repository

Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

    A A A  

Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

 

Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 9: Teologia fundamentalna i religiologia. Wydawane były przez Towarzystwo Naukowe KUL, a opiekę naukową nad nimi sprawowali pracownicy Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL. Ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 9 „Roczników Teologicznych”. Publikowane są w nich artykuły z zakresu teologii fundamentalnej (chrystologii i eklezjologii) oraz religiologii, obejmującej religioznawstwo, filozofię religii oraz teologię religii.

Collections in this community

Recent Submissions

View more