Theo-logos

Teologiczne repozytorium cyfrowe "Theo-logos" gromadzi i udostępnia w otwartym dostępie powstałe w Polsce publikacje z dziedziny nauk teologicznych, a także dyscyplin: nauki o kulturze i religii oraz prawo kanoniczne. Baza jest interkonfesyjna, skupiając publikacje różnych denominacji chrześcijańskich (katolickie, prawosławne i protestanckie), a także interreligijna, indeksując publikacje religioznawcze i religiologiczne dotyczące innych religii.

Repozytorium "Theo-logos" powstało ad maiorem Dei gloriam. Otwarty dostęp do polskich publikacji teologicznych i religioznawczych ma służyć upowszechnieniu wiedzy teologicznej, popularyzacji i promocji dorobku polskich pracowników naukowych oraz archiwizacji dorobku polskiej myśli teologicznej i religiologicznej.

Wykonawcą i właścicielem bazy jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Inicjatorami jej powstania są Komitet Nauk Teologicznych PAN, Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce, Rada Naukowa przy Konferencji Episkopatu Polski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia Katolicka w Warszawie oraz Federacja Bibliotek Kościelnych "Fides".

Nazwa repozytorium, "Theo-logos", pochodzi od greckich słów: θεός (theos) - "Bóg, bóstwo" oraz λέγω (lego) - "mówić" i λόγος (logos) - "słowo". Stąd "Theo-logos" można rozumieć zarówno jako "mowę i słowo Boga", jak i "słowo i mówienie o Bogu". Terminem θεολόγος (theologos), będącym złożeniem słów θεός oraz λόγος, określa się mówiącego o Bogu czy bóstwach, czyli teologa.

Zbiory w Theo-logos

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Najnowsze

 • Bartoszek, Antoni (Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006)
  The present paper reveals that palliative care, which seeks to care for the terminally ill, is a place where in a special way an attitude of contemplation can and should be adopted. On one hand, it is a purely natural ...
 • Groń, Ryszard (Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006)
  Aelred of Rievaulx, the monk who lived and worked in the prime time of Cistercian reform, along with the great Bernard of Clairvaux and William of St. Thierry, represents the stream of theology called today “monastic ...
 • Miotk, Marek (Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006)
 • Burski, Krzysztof (Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006)
  Wśród pism św. Pawła, List do Galatów ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o teologię, jak również o historyczne odniesienia do życia Apostoła Narodów. Występuje w nim oryginalne wyrażenie, które dotyczy jego działalności ...
 • Miczyński, Jan Krzysztof (Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006)

Więcej