Theo-logos Repository

Atlas księdza profesora Stanisława Kozierowskiego - źródło wiedzy historycznej i patriotycznej refleksji

    A A A  

Show simple item record

dc.contributor.author Kozłowski, Kazimierz
dc.date.accessioned 2022-08-16T09:55:41Z
dc.date.available 2022-08-16T09:55:41Z
dc.date.issued 1991
dc.identifier.citation Szczecińskie Studia Kościelne, 1991, nr 2, s. 105-108. pl_PL
dc.identifier.isbn 83-7041-000-6
dc.identifier.issn 0867-7220
dc.identifier.uri http://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/418
dc.description Nota / omówienie / recenzja publikacji: Kozierowski Stanisław, ks., Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny zachodniej, z. 1 i 2B, Poznań 1934 - 1935; reprint Szczecin 1990. Słowo wstępne ks. bp Kazimierz Majdański. pl_PL
dc.description.sponsorship Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Szczecińskie Wydawnictwo Diecezjalne „Ottonianum" pl_PL
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject geografia pl_PL
dc.subject Słowiańszczyzna pl_PL
dc.subject onomastyka pl_PL
dc.subject historia pl_PL
dc.subject patriotyzm pl_PL
dc.subject onomastyka historyczna pl_PL
dc.subject językoznawstwo pl_PL
dc.subject geography en
dc.subject onomastics en
dc.subject history en
dc.subject patriotism en
dc.subject linguistics en
dc.title Atlas księdza profesora Stanisława Kozierowskiego - źródło wiedzy historycznej i patriotycznej refleksji pl_PL
dc.type Article pl_PL


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search Theo-logos


Advanced Search

Browse

My Account

Like us