Theo-logos Repository

Polonia Sacra, 2016, R. 20, Nr 1 (42)

    A A A  

Polonia Sacra, 2016, R. 20, Nr 1 (42)

 

Recent Submissions

 • Piekarz, Danuta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2016)
  W tradycyjnie pojmowanym zbiorze Listów Pawłowych jedynie w 1 Tm można znaleźć typowe wskazania dotyczące ewangelicznej postawy wobec dóbr materialnych. W listach protopawłowych myśl Apostoła rozwija się w innym kierunku: ...
 • Jelonek, Tomasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2016)
  Wszystkie przypadki braków, jakie są udziałem ludzi, określamy terminem „ubóstwa”, mówiąc bardziej szczegółowo o ubóstwie materialnym, fizycznym lub duchowym. Jednak termin „ubóstwo” ma także szersze zastosowanie i w sensie ...
 • Jędrzejewski, Sylwester (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2016)
  Ubogi z psalmów jest wiernym członkiem ludu Izraela, który znalazł się w stanie jakiegoś zagrożenia. Zagrożenie to może mieć naturę społeczną, polityczną lub religijną. W poczuciu swej bezradności orant kieruje wołanie do ...
 • Horowski, Aleksander (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2016)
  Postylla na Ewangelię św. Łukasza, napisana przez św. Bonawenturę, zawiera liczne rozważania o ubóstwie i podejmuje ten temat w różnych aspektach: od konkretnych przykładów ubóstwa przeżywanego przez Jezusa i Maryję po ...
 • Dyduch, Jan Maciej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2016)
  W dniu kanonizacji św. Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 roku, papież Franciszek nazwał go „papieżem rodzin” ze względu na jego wielki wkład w nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Szczególnym wyrazem tego nauczania jest ...
 • Wajda, Anna Maria (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2016)
  Obecność licznych przedstawicieli świata zwierząt i roślin na kartach Nowego Testamentu, często połączona z opisem cech charakterystycznych dla ich wyglądu lub sposobu życia czy wykorzystania ich przez człowieka, związana ...
 • Medwid, Wojciech (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2016)
  Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązania problemu Jana Husa i Hieronima z Pragi przez Sobór w Konstancji. Kwestie obu czeskich teologów pojawiają się trzy razy w dokumentach soborowych. Jana Husa niepokoiło pozostawiające ...
 • Kasprzak, Dariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2016)
  W artykule zestawiono wiodące idee dotyczące ubóstwa dobrowolnego dla monastycyzmu okresu patrystycznego i dla minorytów okresu św. Franciszka z Asyżu. Analiza tekstów normatywnych obu tradycji zakonnych wykazała ich ...
 • Gibek, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2016)
  Ubodzy – πτωχός – w Ewangelii św. Łukasza to adresaci nauczania Jezusa i uczestnicy królestwa Boga. Od początku działalności publicznej Nauczyciel z Nazaretu przedstawia siebie jako tego, który przyszedł, aby ubogim głosić ...
 • Dyduch, Jan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2016)
  Obradujący w dniach od 5–19 października 2014 roku III Nadzwyczajny Synod Biskupów zajął się małżeństwem i rodziną w społeczności świeckiej i w Kościele oraz zagrożeniami uderzającymi w rodzinę. Dużo miejsca ojcowie synodalni ...
 • Derdziuk, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2016)