Polonia Sacra

 

Polonia Sacra jest czasopismem naukowym publikowanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zostało założone w 1918 roku przez ks. dra Jana Nepomucena Fijałka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako jedno z pierwszych w Polsce naukowych pism teologicznych. W latach 1926-1939 ukazywało się pod tytułem „Nova Polonia Sacra: czasopismo poświęcone badaniu historji kościoła, prawa kanonicznego i literatury teologicznej w Polsce”. Zostało wznowione w 1997 roku na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej przekształconej w 2009 roku w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Od 2014 roku czasopismo jest kwartalnikiem. Publikuje oryginalne artykuły, sprawozdania i recenzje z teologii. Skupia się na promocji polskiej myśli teologicznej, związkach teologii z kulturą i historią polską. Służy upowszechnianiu owoców badań naukowych nad Biblią, religijnością chrześcijańską, wolnością religijną, dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym. Promuje badania ukazujące wkład znaczących postaci dla teologii i kultury polskiej oraz historii Kościoła. Polskie badania teologiczne przedstawiane są w kontekście dyskusji międzynarodowej. Jest też miejscem na przedstawienie rozwoju idei teologicznych w ciągu wieków, oryginalnych analiz wybitnych teologów i ich dorobku, spuścizny Jana Pawła II i innych świętych i teologów, tradycji katolickiej i współczesnych wyzwań duszpasterskich, a także komentarzy do aktualnych dokumentów Stolicy Apostolskiej.

Collections in this community

Recent Submissions

View more