Theo-logos Repository

Polonia Sacra, 2021, R. 25, Nr 1 (63)

    A A A  

Polonia Sacra, 2021, R. 25, Nr 1 (63)

 

Recent Submissions

 • Pagacz, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Artykuł przedstawia tajemnicę Serca Jezusa Konającego jako źródło apostolstwa według św. Urszuli Ledóchowskiej. Tajemnica ta znajduje się w centrum duchowości św. Urszuli i założonego przez nią zgromadzenia. Miłość Boża ...
 • Milik, Mariola (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Dzisiejszy człowiek, zanurzony w materialistycznym świecie, oddalił się od Boga i świata duchowego. Thomas Keating starał się przywrócić tę sferę, propagując formę modlitwy ciszy Centering Prayer. W swoich dziełach opisuje, ...
 • Wąchol, Grzegorz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Szacuje się, że ponad 5 proc. mieszkańców Europy jest dotkniętych depresją, ponad 4 proc. zaburzeniami lękowymi, a ogólny wzrost chorób psychicznych w latach 2005–2015 wyniósł 16 procent. Połowa wszystkich mieszkańców ...
 • Lipiec, Dariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Parafia jest wspólnotą wiary, kultu i miłości braterskiej. W jej budowaniu biorą udział osoby z niepełną sprawnością. Słuchają one słowa Bożego i głoszą je w różnoraki, dostępny dla nich sposób. Uczestniczą one w liturgii, ...
 • Kowalski, Rafał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Tekst, odwołując się do nauk teologicznych oraz badań z zakresu komunikologii, uzasadnia tezę o konieczności traktowania słuchacza homilii nie jako biernego odbiorcy głoszonego w liturgii słowa Bożego, ale jako podmiotu, ...
 • Klimek, Jan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Obecność dużej liczby osób z zaburzeniami psychicznymi wśród wiernych Kościoła katolickiego wymaga pogłębionej refleksji duszpasterskiej na temat podejścia do nich. Są obdarzeni szczególną wrażliwością i ponadprzeciętnymi ...
 • Hajduk, Ryszard (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  W czasach współczesnych propagowana jest kultura terapeutyczna, w której człowiek wyraża sprzeciw wobec wszelkich form cierpienia oraz bólu i podejmuje wiele wysiłków, aby zachować zdrowie i dobre samopoczucie. Wszystko ...
 • Klimas, Samuela Grażyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  W tym artykule macierzyństwo zostało ukazane jako realizacja powołania kobiety do urzeczywistnienia obrazu i podobieństwa do Boga. Tajemnica stworzenia łączy się z obdarowaniem człowieka życiem duchowym, które wprowadza ...
 • Hrabovec, Emília (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  While Pius XII was almost existentially bound up with European thought and with the defence against anti-Christian ideologies, his two successors initiated a tentative of opening of the “Western European citadel” towards ...
 • Chaberek, Michał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Od chwili pojawienia się nowożytnej teorii ewolucji Karola Darwina chrześcijanie zmagają się z odpowiedzią na pytanie o pochodzenie gatunków. Darwin zanegował bowiem klasyczne podejście chrześcijańskie, zgodnie z którym ...