Theo-logos Repository

Polonia Sacra, 2020, R. 24, Nr 1 (59)

    A A A  

Polonia Sacra, 2020, R. 24, Nr 1 (59)

 

Recent Submissions

 • Rycerz, Zbigniew (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Autor stawia sobie za cel prezentację miłosierdzia w listach św. Pawła w aspekcie ubogacającej relacji Boga do człowieka. Poddaje analizie najbardziej reprezentatywne teksty, które zawierają bazę semantyczną: ἔλεος–ἐλεέω ...
 • Jastrzębski, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  W niniejszym artykule autor nakreśla podstawowe cechy charakteryzujące rozumienie człowieka w myśli Hansa Ursa von Balthasara, według którego człowiek dochodzi do osiągnięcia prawdziwej pełni swego człowieczeństwa jedynie ...
 • Giffard, Pierre-Alain (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  W tym artykule przeanalizowano wykorzystanie nauk o zarządzaniu w Kościele i zbadano stosowność stosowania nowoczesnych zasad organizacyjnych w środowisku kościelnym. Autor podkreśla zasady zarządzania stosowane przez ...
 • Walczak, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Jednym z samookreśleń Jezusa, występującym w Ewangelii jest θύρα (J 10, 7.9), które oznacza m.in. bramę. Pierwsza część artykułu prezentuje biblijną terminologię używaną do jej opisu ( דֶּלתֶ ,פּתֶַח ,שַׁערַ , πύλη, θύρα, ...
 • Szpetkowska, Beata Jadwiga (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Artykuł omawia zamienniki pokuty występujące w irlandzkich i brytyjskich księgach pokutnych, wydanych przez Arkadiusza Barona i Henryka Pietrasa (zob. Księgi pokutne, Kraków 2011, s. 1-259). Zamienniki pokut znajdujemy w ...
 • Przygoda, Wiesław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Miłosierdzia niewątpliwie przyczynił się do intensywniejszego głoszenia prawdy o miłosierdziu Bożym oraz do rozwoju różnych form kultu miłosierdzia Bożego w Kościele. W kontekście ...
 • Kręcidło, Janusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Przedmiotem prowadzonych w artykule analiz jest ekspozycja teologii miłosierdzia zawartej w przypowieści Jezusa w Mt 18, 23–35. Tekst ten został przebadany w świetle trzech kryteriów antropologicznokulturowych, które ...
 • Hałas, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Choć wszyscy czterej ewangeliści opowiadają o dwóch złoczyńcach ukrzyżowanych wraz z Jezusem, to jednak tylko Łukasz podaje rozmowę ukrzyżowanego Jezusa z jednym z nich. Obiecuje mu, że jeszcze tego samego dnia („dzisiaj”) ...
 • Blajer, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Ewangelia św. Łukasza jest jedyną w swoim rodzaju. Jako jedyna ewangelia posiada kontynuację w Dziejach Apostolskich. Każdy kto sięga po ewangelię Łukasza może w niej znaleźć coś dla siebie. Dla przykładu warto zwrócić ...
 • Baron, Arkadiusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020)
  Artykuł podejmuje problem Bożego miłosierdzia w ujęciu homilii św. Jana Chryzostoma na Ewangelię według św. Mateusza i św. Jana Chryzostoma na Ewangelię według św. Mateusza oraz jego rolę w życiu chrześcijańskim. Miłosierdzie ...