Theo-logos Repository

Polonia Sacra, 2022, T. 26, Nr 2

    A A A  

Polonia Sacra, 2022, T. 26, Nr 2

 

Recent Submissions

 • Szewczyk, Leszek (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Skuteczne głoszenie słowa Bożego wymaga dostrzegania okoliczności życia drugiego człowieka oraz systematycznego dążenia do zrozumienia świata. Do okoliczności, które zdominowały nauczanie papieża Franciszka należy pandemia ...
 • Šuráb, Marian (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Pope Francis cares about the quality of homilies. He confirmed this in the exhortation Evangelii gaudium, in which he presented twenty-four points on the homily. Several of them contain recommendations about the manner of ...
 • Pagacz, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Artykuł przedstawia zagadnienie misji osób konsekrowanych we współczesnym świecie na podstawie nauczania Franciszka. Według papieża apostolstwo osób poświęconych Bogu na własność nie jest pozbawione niepewności i trudności, ...
 • Swędrowski, Jerzy (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Wchodząc na drogę wiary, jednoczymy się z Jezusem Chrystusem i pragniemy patrzeć za życie Jego oczyma. Wiara ma charakter eklezjalny, zgonie ze słowami św. Pawła „Teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga ...
 • Pieja, Wiesław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Badania treści encyklik papieskich Laudato si’ i Fratelli tutti pozwalają na następujące konstatacje. Po pierwsze, Franciszek patrzy na ekologię zgodnie z hermeneutyką ciągłości, to znaczy podejmuje nauczanie Jana Pawła ...
 • Cygański, Arkadiusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Artykuł omawia postulowany przez papieża Franciszka dialog w życiu i misji Kościoła. Przedstawia analizy wypowiedzi papieża Franciszka oraz jego poprzedników i dokumentów Soboru Watykańskiego II. Prezentuje papieskie ...
 • Krzesik, Tomasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Od pierwszych dni pontyfikatu papieża Franciszka katolicy na całym świecie usiłują zrozumieć intencje, które przyświecają następcy Piotra, kiedy zabiera głos w istotnych dla nauczania Kościoła kwestiach. U wielu katolików ...
 • Wiśniewski, Sebastian (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Papież Franciszek niejednokrotnie kieruje do katolików wezwanie do nawrócenia. Dokonuje on jednak amplifikacji samego pojęcia „nawrócenie”, wyznaczając nowe perspektywy badawcze, do których należy m.in. problem „nawrócenia ...
 • Kyc, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Człowiek ma być odpowiedzialnym zarządcą i opiekunem stworzenia – podkreślał Franciszek już podczas homilii inaugurującej pontyfikat w 2013 roku. Podjęty w artykule temat, dotyczy głoszenia troski o dzieło stworzenia i ...
 • Dyk, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Dla Franciszka ewangelizacja jest kluczem do reformy Kościoła. Wierni świeccy zaś są ważnym i niemożliwym do zastąpienia podmiotem tego dzieła. Niniejsze opracowanie ukazuje wybrane inspiracje papieża odnoszące się do ...