Theo-logos Repository

Polonia Sacra, 1958, R. 10, Nr 1-2

    A A A  

Polonia Sacra, 1958, R. 10, Nr 1-2

 

„W 1958 ukazały się tylko dwa zeszyty, redakcja zapowiadała, że połączone numery 3-4 ukażą się w 1959 roku, ale obietnica nie została zrealizowana. W miejsce «Polonii Sacry» Wydział Prawa Kanonicznego powołał inne czasopismo: «Prawo kanoniczne: kwartalnik».” Cyt. za: Bonar B., „Polonia Sacra” – w stulecie pierwszego numeru, „Polonia Sacra” 22 (2018), nr 5 (54), s. 25.

Recent Submissions