Theo-logos Repository

Polonia Sacra, 2022, T. 26, Nr 1

    A A A  

Polonia Sacra, 2022, T. 26, Nr 1

 

Recent Submissions

 • Baron, Arkadiusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  W 2021 roku ukazała się wyjątkowa monografia na temat interpretacji ewokacji Ignacego Antiocheńskiego „mój eros”, prezentująca badania od początku chrześcijaństwa (listy pochodzą z początku II wieku) do naszych czasów. ...
 • Zyzak, Wojciech (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Artykuł ukazuje duchowość Dorothy Day. Stanowi wynik analizy jej publikacji, czyli książek i artykułów w różnych czasopismach, głównie w „The Catholic Worker”. Dorothy Day jest służebnicą Bożą, której proces kanonizacyjny ...
 • Calore, Giacomo (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Na Soborze Chalcedońskim (451) Ojcowie wprowadzili dotąd nieznane wyraźne odróżnienie pojęcia osoby od pojęcia natury w chrystologii. To przyczyniło się do różnych problemów otwartych, z których najważniejszym był brak ...
 • Pagacz, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Artykuł przedstawia znaczenie Ewangelii w życiu osób konsekrowanych na podstawie nauczania Kościoła od Pawła VI do Franciszka. Nauczanie papieży: Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka wskazuje na Ewangelię ...
 • Lipiec, Dariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Marketing relacji polega na budowaniu długotrwałych relacji z klientem w celu dostarczania mu określonych wartości. Zmierza on do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klienta oraz wzbudzenia i podtrzymania jego satysfakcji. ...
 • Zarzycki, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Wychodząc od trudności w recepcji nauki soborowej o liturgii i jej realizacji artykuł wskazuje na konieczność odkrywania misterium paschalnego Chrystusa w Eucharystii. Dlatego, iż ponowne zaakcentowanie „misterium” w XX ...
 • Trojanowski, Bartosz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Proponowany temat jest niezwykle aktualny, w dobie dyskusji nad możliwością udzielania osobom rozwiedzionym w ponownych związkach komunii świętej. W związku z tym warto przyjrzeć się przyczynom i konsekwencjom – obecnym ...
 • Čilová, Miroslava (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  This article deals with the contemporary topic of non-compulsory insurance, which is still controversial among Christians. Some Christians believe that using non-compulsory insurance is good, while others think it expresses ...
 • Raczyński-Rożek, Maciej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  Contemporary angelology is primarily an apologetic response to the negation of the existence of the angelic reality by liberal Protestantism. Bulgakov’s teaching about angels, on the other hand, arose as an indispensable ...
 • Sawicki, Bernard Łukasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2022)
  This paper examines the eschatological themes in the series of poems, The Dance of Obedience or the Straw Carpet, written by the Benedictine nun Silja Walter (1919–2011) – Sr. Hedwig OSB from the Swiss monastery of Fahr. ...