Theo-logos Repository

Polonia Sacra, 2021, R. 25, Nr 2 (64)

    A A A  

Polonia Sacra, 2021, R. 25, Nr 2 (64)

 

Recent Submissions

 • Wiśniewski, Sebastian (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  W artykule wskazane zostały pewne wątpliwości teologiczne, jakie nasuwają się podczas lektury książki ks. Dominika Chmielewskiego zatytułowanej Kecharitomene. Omawiana książka cieszy się zainteresowaniem wielu katolików w ...
 • Raczyński-Rożek, Maciej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  In Parousia, Jesus Christ is undoubtedly the central figure. However, since Parousia is the revelation of the glory of the entire Trinity, it is worth asking about the role of the remaining Divine Persons in this event. ...
 • Pagacz, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Artykuł przedstawia zagadnienie modlitwy osób konsekrowanych na podstawie nauczania Benedykta XVI. Według papieża, modlitwa – która stanowi o istocie życia osób całkowicie poświęconych Bogu – jest pierwszym ważnym miejscem ...
 • Sadowski, Sydney (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Among the differing Christian denominations there are various viewpoints regarding hell. This article presents differing viewpoints of the theological questions concerning hell that have been debated over the last ten years ...
 • Pochwat, Józef (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Siostra Faustyna – Helena Kowalska (1905–1938), Sekretarka Bożego Miłosierdzia, odkryła bogactwo tajemnicy eschatologicznej, ukazując niebo, czyściec, piekło, a także perspektywę paruzji i bogactwo obcowania świętych. ...
 • Paszko, Paweł (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Poglądy starożytnych na temat życia pozagrobowego mogą być poddawane wielorakim interpretacjom. Niniejszy artykuł prezentuje wyobrażenia o „zaświatach” obecne w Starym Testamencie na tle uniwersalnej koncepcji, zwanej ...
 • Kulik, Bogdan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Celem artykułu jest przypomnienie, że w świetle wypowiedzi Magisterium Kościoła, teologów i mistyków warto podjąć refleksję nad tzw. „czyśćcem na ziemi”, czyli świadomym i dobrowolnym procesem oczyszczania się z konsekwencji ...
 • Kasprzak, Dariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Analizowane w artykule metafory konceptualne, które wyrażają wiarę w życie wieczne, są oddawane jako archetypy pozytywne. Zarówno metafory przestrzenne, jak i metafory ontologiczne są wiodącymi schematami wyobrażeniowymi ...
 • Dziedzic, Jan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Strata dziecka martwo urodzonego jest bardzo dotkliwa. Odchodzi bowiem dziecko, z którym rodzice wiązali swoją przyszłość. Pojawia się także poczucie winy związane z odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację. Rodzice ...
 • Bujalska, Katarzyna Jolanta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Życie pustelnicze jest ogromnym darem dla Kościoła. Obecnie można zauważyć zwiększone zainteresowanie tą indywidualną formą życia konsekrowanego. Kobiety i mężczyźni udają się na współczesne pustynie, aby trwać w Bożej ...