Theo-logos Repository

Polonia Sacra, 2021, R. 25, Nr 4 (66)

    A A A  

Polonia Sacra, 2021, R. 25, Nr 4 (66)

 

Recent Submissions

 • Wiśniewski, Sebastian (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Tematy, które zostały podjęte w niniejszym artykule, dotyczą roli Maryi w dziele zbawienia i Jej miejsca w życiu chrześcijanina. Kościół chce mówić o Maryi bez wyolbrzymiania i pomniejszania Jej zasług. Pojawiają się jednak ...
 • Szewczyk, Leszek (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Celem niniejszego opracowania jest prezentacja zadań stawianych współczesnym głosicielom słowa Bożego w kontekście dokonujących się procesów sekularyzacyjnych. Procesy te wymagają nie tylko przenikania głoszenia słowa ...
 • Šuráb, Marian (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  The homily is an act of communication that consists of three elements: the preacher, the listener, and the homily. The purpose of homilies is to update the message of salvation and encourage the faithful to live the gospel. ...
 • Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  W latach 2012–2019 w ramach dwóch konkursów finansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) wydano 7 obszernych tomów antologii kazań. To „monumentalne dzieło” (prof. Alina Nowicka-Jeżowa, UW) mieści na ponad ...
 • Draguła, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Artykuł podejmuje problem wpływu czynnika technologicznego na percepcję homilii głoszonej podczas Mszy św. transmitowanej w radiu, telewizji czy też za pomocą streamingu internetowego. Przepowiadanie słowa Bożego jest ...
 • Bogacz, Roman (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Chociaż w świetle nauki nie można z całą pewnością stwierdzić, że Całun Turyński jest płótnem, w które w czasie pogrzebu był owinięty Jezus Chrystus, to jednak przez analogię można przeprowadzić badania porównawcze danych ...
 • Swędrowski, Jerzy (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Orędzie Jezusa Chrystusa stoi w centrum nauczania kaznodziejskiego. Cały wymiar moralny w chrześcijaństwie realizuje się w perspektywie osobowej i przybiera praktyczny wymiar w postępowaniu. Religia i moralność pozwala ...
 • Sławiński, Henryk (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Tekst dotyczy inspiracji papieża Franciszka dla posługi słowa. Metodą jakościowej analizy tekstów jego dokumentów i wywiadów z nim zostały wydobyte następujące inspiracje: prymat przepowiadania w kluczu misyjnym; przepowiadanie ...
 • Ostafiński, Witold (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Powszechność Internetu, innowacyjność technologiczna w publikowaniu treści audio i video w sieci internetowej to nowa rzeczywistość medialna i społeczna, która domaga się zrewidowania sposobu głoszenia słowa Bożego we ...
 • Kowalski, Rafał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021)
  Tekst traktuje o możliwości i sposobach wykorzystania modelu Story Brand, stworzonego przez Donalda Millera, amerykańskiego pisarza, mówcę i biznesmana, jako pomocy w formułowaniu jasnego przekazu marketingowego dla ...