Theo-logos Repository

S. Ewa Józefa Jezierska: „Żyjemy dla Pana... Umieramy dla Pana” (Rz 14, 8) - Proegzystencja chrystocentryczna chrześcijan w myśli Pawłowej. Wrocław 1993 ss. 164.

    A A A  

Show simple item record

dc.contributor.author Langkammer, Hugolin
dc.date.accessioned 2023-03-13T14:16:28Z
dc.date.available 2023-03-13T14:16:28Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.citation Roczniki Teologiczne, 1994, T. 41, z. 1, s. 99-101. pl_PL
dc.identifier.issn 0035-7723
dc.identifier.uri http://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/5045
dc.description Recenzja. pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pl_PL
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject chrystocentryzm pl_PL
dc.subject teologia pl_PL
dc.subject chrześcijanie pl_PL
dc.subject chrześcijaństwo pl_PL
dc.subject proegzystencja pl_PL
dc.subject Paweł apostoł pl_PL
dc.subject listy św. Pawła pl_PL
dc.subject Nowy Testament pl_PL
dc.subject Biblia pl_PL
dc.subject Pismo Święte pl_PL
dc.subject Karl Rahner pl_PL
dc.subject proegzystencja chrystocentryczna pl_PL
dc.subject Christocentrism pl_PL
dc.subject theology pl_PL
dc.subject Christianity pl_PL
dc.subject Christians pl_PL
dc.subject Paul the Apostle pl_PL
dc.subject letters of Saint Paul pl_PL
dc.subject New Testament pl_PL
dc.subject Bible pl_PL
dc.title S. Ewa Józefa Jezierska: „Żyjemy dla Pana... Umieramy dla Pana” (Rz 14, 8) - Proegzystencja chrystocentryczna chrześcijan w myśli Pawłowej. Wrocław 1993 ss. 164. pl_PL
dc.type Article pl_PL


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search Theo-logos


Advanced Search

Browse

My Account

Like us