Theo-logos Repository

The Person and the Challenges

    A A A  

The Person and the Challenges

 

Recenzowane pismo naukowe The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II powstało w celu upowszechniania międzynarodowych badań w zakresie teologii, edukacji, prawa kanonicznego i studiów społecznych, inspirowanych osobą i nauczaniem papieża Jana Pawła II. Podejmuje dyskusję dotyczącą zagadnień z zakresu powyższych i innych zbliżonych dziedzin. Periodyk wydawany jest na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja w Tarnowie, od 2011 roku. Czasopismo publikuje rocznie ponad 20 artykułów o charakterze naukowym oraz przeglądowym.

Collections in this community

Recent Submissions

View more