Theo-logos Repository

Colloquia Theologica Ottoniana, 2014, nr 1

    A A A  

Colloquia Theologica Ottoniana, 2014, nr 1

 

Recent Submissions

 • Bujak, Janusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
  Celem artykułu jest ukazanie rzeczywistości wiary i jej relacji do rozumu we współczesnym nauczaniu Kościoła. Aby osiągnąć zamierzony cel, w pierwszym paragrafie rozróżniono fides qua i fides quae, w drugim przybliżono ...
 • Wejman, Henryk (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
  Treść artykułu koncentruje się na ukazaniu roli i wartości wiary w życiu i działaniu człowieka w świetle encykliki Lumen fidei papieża Franciszka. Aby tak określony cel osiągnąć, najpierw zdefiniowano pojęcie wiary. Papież ...
 • Potocki, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
  Autor prezentuje syntezę charakterystyki wiary religijnej Polaków widzianej pod kątem warsztatu badawczego socjologa. Pokazuje, że wiara jest jednym ze wskaźników religijności i nie wyczerpuje wielowymiarowego charakteru ...
 • Murawski, Roman (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
  Autor poszukuje odpowiedzi na kluczowe pytanie: czym jest wychowanie w wierze, zamiast dociekać, jak wychować dzieci do wiary. Zadanie to wydaje się szczególnie trudne ze względu na brak profesjonalnych badań w tej dziedzinie, ...
 • Offmański, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
  Rok Wiary był szczególną okazją do refleksji także katechetycznej nad drogami, po których winna dzisiaj zdążać katecheza, by spełnić swój podstawowy obowiązek „czynienia świadków Ewangelii aż po krańce świata”. W sytuacji ...
 • Szpet, Jan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
  Na wiarę jako podstawowy cel katechezy wskazują dokumenty i doświadczenie Kościoła. Wiara ukazana w perspektywie tożsamości katechezy wymaga odnowionego spojrzenia na cały proces jej formacji. Trzeba rozpoznać trudności w ...
 • Kantowski, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
  Rok Wiary zaowocował w Kościele pogłębionym spojrzeniem na rzeczywistość wiary oraz na sposoby jej przekazywania. Jednym ze sposobów wnikliwszego spojrzenia na pedagogię wiary może być konfrontowanie przebiegu tego procesu ...
 • Kostorz, Jerzy (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
  Artykuł ma na celu dokonanie przeglądu refleksji współczesnych polskich katechetyków na temat wiary. Problematyka wiary jest ważna i zawsze aktualna, dlatego często pojawia się ona w wielu publikacjach. Katechetycy podejmują ...
 • Chałupniak, Radosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
  Artykuł ukazuje szeroki kontekst relacji między wiarą, teologią i pięknem. Chrześcijaństwo, wyrosłe na judaizmie, podjęło niektóre surowe przepisy starotestamentalne. Wśród nich był zakaz tworzenia obrazów, choć został on ...
 • Nowaszczuk, Jarosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
  Misteria eleuzyjskie należą do grona zagadnień, które intrygują badaczy religii przedchrześcijańskich. Ciągle żywe zainteresowanie to wynik znaczenia tych wierzeń w starożytności, ich zasięgu i przede wszystkim tajemniczego ...
 • Lechów, Wojciech (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
  Ostatnie dokumenty dotyczące stanu katechezy wskazują, że wychowanie chrześcijańskie w rodzinach, katecheza i nauczanie religii w szkole są nierozerwalnie związane z posługą chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży. ...
 • Rutkowska, Izabela (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
  W artykule rozważono różne aspekty funkcjonowania pojęcia mistyki i tekstów mistycznych we współczesnej kulturze. Jego celem jest wskazanie tych przestrzeni współczesnego życia, w których najbardziej dostrzegalna jest ...
 • Rychlicki, Czesław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
 • Łuszczek, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)