Theo-logos Repository

Colloquia Theologica Ottoniana

    A A A  

Colloquia Theologica Ottoniana

 

Colloquia Theologica Ottoniana jest rocznikiem redagowanym w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Zawartość czasopisma stanowią przede wszystkim oryginalne artykuły naukowe (w języku polskim lub w którymś z języków kongresowych) z zakresu teologii, prawa kanonicznego, filozofii, psychologii, pedagogiki lub socjologii. Oprócz artykułów, na łamach CTO ukazują się także polemiki, krytyczne recenzje niedawno wydanych książek i sprawozdania z doniosłych wydarzeń związanych z nauką.

W latach 1991-2000 pod auspicjami Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie ukazywał się periodyk naukowy „Szczecińskie Studia Kościelne”. Czasopismo „Colloquia Theologica Ottoniana” stało się kontynuacją tej serii. Zostało powołane do życia w 2001 roku, w związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do otwarcia na Uniwersytecie Szczecińskim Wydziału Teologicznego. Do momentu powstania wydziału czasopismo ukazywało się w ramach szczecińskiego seminarium duchownego, któe wówczas było afiliowane do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pierwsze trzy numery ukazały się w formie rocznika, w latach 2004-2019 czasopismo było półrocznikiem, a od roku 2020 znów wydawane jest ono jako rocznik. Pierwszym redaktorem naczelnym był ks. dr hab. Piotr Briks, prof. US (2001-2007), a kolejnym ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US (2008-2019).

Collections in this community

Recent Submissions

View more