Theo-logos Repository

Colloquia Theologica Ottoniana, 2019, nr 2

    A A A  

Colloquia Theologica Ottoniana, 2019, nr 2

 

Recent Submissions

 • Judycki, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019)
  W pierwszych dwóch częściach artykułu przedstawione są motywacje prowadzące do akceptacji istnienia uniwersaliów, jak również ich rodzaje. Dalej zostają wyróżnione cztery zasadnicze stanowiska w tzw. sporze o uniwersalia: ...
 • Mazurkiewicz, Dariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019)
  Po II wojnie światowej władze państwowe Polski Ludowej w planowy sposób odeszły od zasady neutralności światopoglądowej państwa. W jej miejsce pojawiła się teza głosząca konieczność daleko posuniętej interwencji w sprawy ...
 • Sługocka, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019)
  Pierwsza część artykułu ukazuje początki starożytnej historiografii i przedstawia sposób pisania historii w konwencji pierwszych historyków greckich, takich jak Herodot, Tukidydes oraz Plutarch, i na ich tle prezentuje ...
 • Szubartowska, Alicja; Juzwa, Artur; Chałupniak, Radosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019)
  Obrazy patriotyczne budzą, uświadamiają, uczą i umacniają miłość do ojczyzny. Wielkie sceny batalistyczne czy przedstawienia wydarzeń związanych z historią, dla wielu odbiorców powiązane z kształtowaniem postawy miłości ...
 • Tomasik, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019)
  Artykuł przedstawia relację między wychowaniem patriotycznym a katechezą Kościoła katolickiego w Polsce. Autor rozpoczyna od wstępnych ustaleń definicyjnych, po czym formułuje, czym jest zgodna z Ewangelią tożsamość ...
 • Wejman, Grzegorz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019)
  Ks. Józef Anczarski urodził się 18 lutego 1912 roku w Poczapach koło Złoczowa. Pierwszą wojnę światową, okres międzywojenny oraz drugą wojnę światową przeżył na Wschodzie. W 1946 roku został ewakuowany na Ziemie Zachodnie, ...
 • Swinburne, Richard (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019)
  Teoria tożsamości osobowej jest teorią poszukującą czynnika decydującego o tym, że osoba P2 w czasie t2 jest tą samą osobą, co osoba P1 w czasie t1 wcześniejszym od t2. Większość współczesnych teorii to „teorie złożone”. ...
 • Jaworski, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019)
  On September 9–14, the 11th Polish Philosophical Congress was held at the John Paul II Catholic University of Lublin. Conventions of this kind have been a part of the scientific life of Polish philosophers for almost a ...