Theo-logos Repository

Colloquia Theologica Ottoniana, 2016, nr 2

    A A A  

Colloquia Theologica Ottoniana, 2016, nr 2

 

Recent Submissions

 • Chałupniak, Radosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Na temat sakramentu pokuty i pojednania można prowadzić rozważania na różnych płaszczyznach (teologicznej, pedagogicznej, psychologicznej, społecznej). W obecnym artykule podjęto problem przygotowania do korzystania z ...
 • Draguła, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  W teologiczno-publicystycznej debacie podnoszony jest zarzut niebezpieczeństwa fałszywego rozumienia miłosierdzia, które rozumiane jest jako pobłażliwość. Mówi się nawet o „miłosierdziu bez Boga”, które zwalnia od wszelkiej ...
 • Gogolik, Mirosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Współczesna posługa katechetyczna Kościoła, jak całość działań ewangelizacyjnych, podlega nieustannej refleksji, a dzięki temu poszukuje nowych rozwiązań dla jeszcze skuteczniejszej edukacji i wychowania. Refleksja ta ...
 • Marek, Zbigniew (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  W artykule podjęta została refleksja nad charakterem działań edukacyjno-wychowawczych, wspierających osobę w osiąganiu dojrzałości. Za takie działania uważamy przede wszystkim wszystko to, co wyzwala i rozwija w osobie ...
 • Nęcek, Robert (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Artykuł porusza zagadnienie solidarności z seniorami i komunikacji z nimi. Te dwie płaszczyzny wyrażają chrześcijańskie świadectwo miłości wobec nich. Dlatego w tak zarysowanej perspektywie autor przedstawia problem miłości, ...
 • Offmański, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Kształtowanie postaw pojednania się z Bogiem opiera się na wierze i jej dojrzałości. Im wiara jest dojrzalsza, tym bardziej chrześcijanin odkrywa swój związek z Chrystusem, który pełen miłosierdzia przychodzi i objawia ...
 • Potocki, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  W wychowaniu moralnym centralne miejsce zajmuje wychowanie sumienia. Nie jest to obecnie zadanie łatwe, m.in. ze względu na silnie dziś się zaznaczający proces sekularyzacji moralności, zatem emancypowania się poglądów, ...
 • Szpet, Jan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Przedmiotem refleksji jest wychowanie do pokuty i postawy pokutnej oraz przygotowanie do przeżywania sakramentu pokuty i pojednania. Autor zainspirował się bullą Ojca św. Franciszka Misericordiae vultus. Przedstawia ...
 • Tomasik, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Zagadnienia sakramentu oraz postawy pokuty i pojednania w nauczaniu religii w szkole są zawsze aktualne, szczególnie w związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Autor artykułu, ...
 • Walulik, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Coraz radykalniej postępujące zmiany w różnych dziedzinach życia zmuszają człowieka dorosłego do poszukiwania nowego sposobu obecności w różnych przestrzeniach codzienności. Próbę stworzenia warunków do życia naznaczonego ...
 • Wejman, Henryk (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Istotna kwestia, jaka została zawarta w sformułowaniu tematu, sprowadza się do ukazania postawy przebaczenia człowieka względem tego, który wobec niego zawinił, i wskazania jej skutków w życiu ludzkim. Tak określony cel ...
 • Zellma, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Kształtowanie sumienia wiąże się bezpośrednio z formacją moralną. Jest to jedno z podstawowych zadań katechezy. Zadanie to zasługuje na szczególną uwagę w odniesieniu do współczesnej młodzieży i preferowanych przez nią ...
 • Wejman, Grzegorz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i północnym przechodziły zmienne koleje losu. Biskupstwo poznańskie, a potem metropolia gnieźnieńska zapewniały przestrzeń do coraz prężniejszego rozwoju Kościoła katolickiego. ...
 • Zaklukiewicz, Tomasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)