Theo-logos Repository

Antropologia Imago Dei jako odpowiedź na antropologię gender

    A A A  

Show simple item record

dc.contributor.author Bujak, Janusz
dc.date.accessioned 2022-08-29T08:30:43Z
dc.date.available 2022-08-29T08:30:43Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Colloquia Theologica Ottoniana, 2014, nr 2, s. 41-61. pl_PL
dc.identifier.issn 1731-0555
dc.identifier.uri http://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/676
dc.description Autor tłumaczenia streszczenia: Mirosława Landowska. pl_PL
dc.description.abstract Gender theory głosi, że istnieje odwieczny konflikt mężczyzn i kobiet, któremu można zaradzić jedynie przez zaprzeczenie istnienia płci biologicznej i zaakceptowanie „płci kulturowej” – gender, tak by zniknęły różnice pomiędzy mężczyzną i kobietą i powstało społeczeństwo aseksualne. Celem artykułu jest ukazanie, na czym polega ideologia gender i wskazanie na jej filozoficzne zaplecze w postaci marksizmu i konstruktywizmu. Odpowiedzią na tę niszczącą jednostkę, rodzinę i społeczeństwo ideę jest przesłanie Księgi Rodzaju 1–2, gdzie mowa jest o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga – imago Dei. Dziś szczególnie mocno trzeba przypominać, że wierzymy nie tylko w Odkupienie człowieka przez Boga – Człowieka, ale i w Boga – Stwórcę świata i człowieka, i wszystkie konsekwencje, które z tego wynikają. pl_PL
dc.description.abstract The starting point of this article is the existence of Gender theory which states that there is the age-old conflict between men and women, which can be remedied only by a denial of the existence of biological sex and unacceptable, “gender” – gender, so would disappear differences between male and female and asexual society was founded. The purpose of this article is to show what is the ideology of gender and indication of its philosophical background in the form of Marxism and Constructivism. The answer to this destructive individual, family and society is the idea of the message of Genesis 1–2, where it is referred to the creation of man in the image and likeness of God – imago Dei. Today, a particularly strong need is to remind you that we believe not only in the redemption of man by God – man, but in God – the Creator of the world and man, and all the consequences that arise from this. en
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego pl_PL
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject antropologia teologiczna pl_PL
dc.subject dekonstrukcjonizm pl_PL
dc.subject Frederick Engels pl_PL
dc.subject feminizm pl_PL
dc.subject gender en
dc.subject Jan Paweł II pl_PL
dc.subject Karol Wojtyła pl_PL
dc.subject papieże pl_PL
dc.subject duchowieństwo pl_PL
dc.subject kapłani pl_PL
dc.subject komplementarność pl_PL
dc.subject marksizm pl_PL
dc.subject Mulieris dignitatem pl_PL
dc.subject dokumenty Kościoła pl_PL
dc.subject płeć pl_PL
dc.subject prawo naturalne pl_PL
dc.subject Stary Testament pl_PL
dc.subject Biblia pl_PL
dc.subject Pismo Święte pl_PL
dc.subject Rdz pl_PL
dc.subject rodzina pl_PL
dc.subject filozofia pl_PL
dc.subject antropologia pl_PL
dc.subject socjologia pl_PL
dc.subject psychologia pl_PL
dc.subject społeczeństwo pl_PL
dc.subject theological anthropology en
dc.subject deconstruction en
dc.subject feminism en
dc.subject John Paul II en
dc.subject complementarity en
dc.subject Marxism en
dc.subject sex en
dc.subject natural law en
dc.subject equality en
dc.subject popes en
dc.subject clergy en
dc.subject priesthood en
dc.subject Old Testament en
dc.subject Bible en
dc.subject family en
dc.subject philosophy en
dc.subject anthropology en
dc.subject sociology en
dc.subject psychology en
dc.subject society en
dc.subject ideologia pl_PL
dc.subject ideology en
dc.subject obraz pl_PL
dc.subject image en
dc.subject imago Dei pl_PL
dc.subject Bóg pl_PL
dc.subject God en
dc.title Antropologia Imago Dei jako odpowiedź na antropologię gender pl_PL
dc.title.alternative Imago Dei anthropology as a response to Gender anthropology en
dc.type Article pl_PL


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search Theo-logos


Advanced Search

Browse

My Account

Like us